Lõi

trang định hướng Wikimedia

Có thể là:

  • Cấu tạo Trái Đất: là phần lõi ở trung tâm của Trái Đất có độ dày khoảng 3470 km, được cấu tạo bởi sắt, kền và các kim loại khác, có mật độ từ 10-15.