Lõi Trái Đất

trang định hướng Wikimedia

Trái Đất có hai lõi: