Lý (đơn vị đo lường)

hay còn gọi là dặm Trung Quốc, là đơn vị đo khoảng cách. Đơn vị này được sử dụng tại các nước Trung Quốc, Việt Nam,... trong các triều đại phong kiến. Một tương đương 1/2 km, tức khoảng 500 m.[1][2] Theo tài liệu khác, một dặm Trung Quốc là 576 m.[3]

Tham khảo sửa

  1. ^ Tạp chí văn học, Số phát hành 236-240, Viện văn học, 1989, Trích
  2. ^ Từ điển Trung-Việt, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1992, tr. 516
  3. ^ Hồ Hải Thụy, Chu Khắc Thuật (2000), Viện ngôn ngữ học (VN), Từ điển Pháp-Việt, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 1021