Lý Diên Thọ (chữ Hán: 李延寿; bính âm: Lǐ Yán Shòu; không rõ năm sinh năm mất) là nhà sử học thời Đường của Trung Quốc, tự La Linh, nguyên quán ở Lũng Tây (nay thuộc huyện Lâm Thao tỉnh Cam Túc), tổ tiên đời đời cư ngụ ở Tương Châu. Ông là con trai của sử gia Lý Đại Sư.

Lý Diên Thọ
李延寿
Tên chữLa Linh
Thông tin cá nhân
Mất687
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Lý Đại Sư
Gia tộchọ Lý Lũng Tây
Nghề nghiệpnhà sử học
Quốc tịchnhà Đường
Thời kỳnhà Đường
Tác phẩmNam sử, Bắc sử
Nhị thập tứ sử
STT Tên sách Tác giả Số quyển
1 Sử ký Tư Mã Thiên 130
2 Hán thư Ban Cố 100
3 Hậu Hán thư Phạm Diệp 120
4 Tam quốc chí Trần Thọ 65
5 Tấn thư Phòng Huyền Linh
(chủ biên)
130
6 Tống thư Thẩm Ước 100
7 Nam Tề thư Tiêu Tử Hiển 59
8 Lương thư Diêu Tư Liêm 56
9 Trần thư Diêu Tư Liêm 36
10 Ngụy thư Ngụy Thâu 114
11 Bắc Tề thư Lý Bách Dược 50
12 Chu thư Lệnh Hồ Đức Phân
(chủ biên)
50
13 Tùy thư Ngụy Trưng
(chủ biên)
85
14 Nam sử Lý Diên Thọ 80
15 Bắc sử Lý Diên Thọ 100
16 Cựu Đường thư Lưu Hú
(chủ biên)
200
17 Tân Đường thư Âu Dương Tu,
Tống Kỳ
225
18 Cựu Ngũ Đại sử Tiết Cư Chính
(chủ biên)
150
19 Tân Ngũ Đại sử Âu Dương Tu
(chủ biên)
74
20 Tống sử Thoát Thoát
(chủ biên)
496
21 Liêu sử Thoát Thoát
(chủ biên)
116
22 Kim sử Thoát Thoát
(chủ biên)
135
23 Nguyên sử Tống Liêm
(chủ biên)
210
24 Minh sử Trương Đình Ngọc
(chủ biên)
332
- Tân Nguyên sử Kha Thiệu Mân
(chủ biên)
257
- Thanh sử cảo Triệu Nhĩ Tốn
(chủ biên)
529

Cha ông là Lý Đại Sư (李大師) (570 - 628), tự Quân Uy là nhân sĩ vào thời Tùy, Đường, từng giữ chức Lễ Bộ Thị Lang phục vụ dưới trướng chính quyền nước Hạ của Đậu Kiến Đức cuối thời Tùy, sau Đậu Kiến Đức bị tiêu diệt, Lý Đại Sư phải lưu lạc sang Cam Túc lẩn tránh, sau được nhà Đường tha tội. Lý Đại Sư có ý tưởng và lập kế hoạch cho việc chấp bút viết bộ thông sử về thời kỳ Nam Bắc triều theo thể biên niên, ông phỏng theo thể lệ của bộ "Ngô Việt Xuân Thu" mà bắt đầu công việc thu thập tài liệu và biên soạn, nhưng viết được nửa chừng thì mắc bệnh chết vào khoảng năm 628. Trước khi lâm chung ông than rằng: "Ta biên soạn chưa xong, cũng vì do tuổi già sức yếu". Lý Diên Thọ tuân theo di huấn của cha tiếp tục thực hiện việc biên soạn bộ thông sử về thời kỳ Nam Bắc triều còn chưa hoàn thành này, 16 năm sau thì hoàn tất bộ Nam sử 80 quyển và Bắc sử 100 quyển. Năm 659 cả hai đều được công nhận là chính sử.

Ông từng phụng sự vua Thái Tông nhà Đường, được bổ nhiệm làm Thái Tử Điển Thiện Thừa, Sùng Văn Quán Học Sĩ. Tham gia vào việc biên soạn và tu sửa hai bộ sách sử khác là Tùy thưTấn thư, kiêm nhiệm chức Chủ bạ Ngự Sử Đài, Trực Quốc Sử. Cuối cùng đảm nhận chức Phù Tỷ Lang, kiêm nhiệm việc tu sửa quốc sử, chẳng bao lâu sau thì qua đời. Ngoài Bắc sử và Nam sử, ông còn biên soạn cuốn "Thái Tông Chính Điển" gồm 30 quyển.

Tham khảo sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa