Lý Khôi

trang định hướng Wikimedia

Lý Khôi có thể là một trong những nhân vật sau trong lịch sử Trung Quốc: