Lý Mật

trang định hướng Wikimedia

Lý Mật (李密) có thể là một trong những nhân vật sau trong lịch sử Trung Quốc: