Lý Sư Lợi là vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lý, nước Vạn Xuân. Ông là con trai của Hậu Lý Nam Đế Lý Phật Tử. Sau khi Lý Phật Tử bị bắt giải sang Trung Quốc, ông kế vị được vài năm thì bị tướng nhà Tùy đem quân sang đánh bại.

Lý Sư Lợi
Vua Việt Nam
Hoàng đế Vạn Xuân
Tại vị602 - 603
Tiền nhiệmHậu Lý Nam Đế
Kế nhiệmTriều đại sụp đổ
Thông tin chung
Thân phụLý Phật Tử (Hậu Lý Nam Đế)
Mất603
Trung Quốc

Tiểu sửSửa đổi

Vào năm 602, tướng nhà Tùy là Lưu Phương đem quân sang đánh, Lý Phật Tử đầu hàng và bị bắt nhốt cũi. Sau đó, Lý Sư Lợi được các tàn dư Tiền Lý lập lên ngôi. Tuy vậy, do nước Vạn Xuân đã gần như diệt vong nên thời kỳ này thường không được ghi chép trong sử sách. Năm sau, nhà Tùy lại tiến đánh. Không được, Lý Sư Lợi xin hàng, sau đó thì chết. Nước Vạn Xuân chính thức diệt vong.

Xem thêmSửa đổi