Lý Thái Tông (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Lý Thái Tông trong Tiếng Việt có thể là những vị quân chủ sau:

Danh sách sửa

  1. Đại Lý Thái Tông (大理太宗) Đoàn Tư Lương, vị vua thứ 3 của vương quốc Đại Lý trong lịch sử Trung Quốc
  2. Lý Thái Tông (李太宗) Lý Phật Mã, vị vua thứ 2 của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam
  3. Triều Tiên Thái Tông (朝鮮太宗) Lý Phương Viễn, vị vua thứ 3 của Lý Thị Triều Tiên trong lịch sử Triều Tiên

Xem thêm sửa