Lý luận văn học

Lí luận văn họcbộ môn nghiên cứu văn học ở bình diện lí thuyết khái quát nhằm tìm ra những quy luật chung nhất về văn học. Trong đó bao gồm sự nghiên cứu bản chất của sáng tác văn học, chức năng xã hội-thẩm mỹ của nó, đồng thời xác định phương pháp luậnphương pháp phân tích văn học.

- Kiến thức lí luận văn học sẽ giúp chúng ta trả lời cho các câu hỏi văn học một cách ngắn gọn và cụ thể như: Văn học bắt nguồn từ đâu? Chức năng của văn học? ...

- Các nhà văn, nhà thơ sẽ nghiên cứu các hiện tượng văn học để nêu lên tính khái quát bằng những thuật ngữ[1], những luận điểm[2] về các quy luật của văn học. Nhờ sự nghiên cứu ấy mà người đọc cũng như người nghe các tác phẩm văn học có thể lí giải được một cách sâu sắc và rõ ràng nhất bản chất của các hiện tượng văn học.

Đối tượng nghiên cứuSửa đổi

Có thể tập hợp các vấn đề được nghiên cứu bởi lí luận văn học thành các nhóm lý thuyết chính:

Đặc trưng văn họcSửa đổi

Lí thuyết về tính đặc trưng văn học như một hoạt động sáng tạo tinh thần của con người bao gồm tính hình tượng, tính nghệ thuật, lý tưởng thẩm mỹ, các thuộc tính xã hội của văn học,phong cách sáng tác các nguyên tắc đánh giá sáng tác văn học nói chung.

Cấu trúc tác phẩmSửa đổi

Lí thuyết về cấu trúc tác phẩm văn học bao gồm khái niệm về đề tài, chủ đề, nhân vật, tính cách, cảm hứng, cốt truyện, kết cấu, các vấn đề phong cách học, ngôn ngữ, thi pháp, luật thơ v.v.

Quá trình văn họcSửa đổi

Lí thuyết về quá trình văn học bao gồm các khái niệm chính về phong cách, các loại và các thể văn học, các trào lưu, khuynh hướng văn học và các quá trình văn học nói chung.

Mục đíchSửa đổi

Bàn về các vấn đề, tính đặc trưng của văn học có ảnh hưởng như thế nào đến con người và xã hội

Đặc điểmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Ví dụ về lí luận văn học:

+ " Thơ là tiếng lòng "

+ " Thơ là sự đồng điệu "

+ " Tác phẩm văn hoc soi bóng thời đại mà nó ra đời. "

+ " Một nghệ sĩ chân chính phải là nhà nhân đạo từ trong cốt tủy. "