Lý phi

trang định hướng Wikimedia

Lý phi (李妃) có thể chỉ:

Lý phi

sửa

Ngũ Đại Thập Quốc

sửa

Nhà Tống

sửa

Nhà Kim

sửa

Nhà Minh

sửa

Minh Thái Tổ

sửa

Minh Nhân Tông

sửa

Minh Quang Tông

sửa

Các phi tần họ Lý khác

sửa

Xem thêm

sửa