Lý phi

trang định hướng Wikimedia

Lý phi (李妃) có thể chỉ:

Lý phiSửa đổi

Ngũ Đại Thập QuốcSửa đổi

Nhà TốngSửa đổi

Nhà KimSửa đổi

Nhà MinhSửa đổi

Minh Thái TổSửa đổi

Minh Nhân TôngSửa đổi

Minh Quang TôngSửa đổi

Các phi tần họ Lý khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi