Một lý thuyết khoa học là một cách giải thích một lĩnh vực nào đó của thế giới tự nhiên mà có thể, căn cứ theo phương pháp khoa học, được kiểm nghiệm lặp lại được, sử dụng một phương cách quan sát và thực nghiệm đã được định sẵn.[1][2] Những lý thuyết khoa học đã được công bố đã đứng vững trước sự xem xét kĩ lưỡng và là một thể thức bao hàm toàn diện của kiến thức khoa học.[3]

Các ví dụ về lí thuyết khoa học

sửa

Đọc thêm

sửa
  • Sellers, Sellers (ngày 17 tháng 8 năm 2016). “Space, Climate Change, and the Real Meaning of Theory”. newyorker.com. The New Yorker. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2016., essay by British/American meteorologist and a NASA astronaut on anthopogenic global warming and "theory"

Chú thích

sửa
  1. ^ National Academy of Sciences, 1999
  2. ^ "The Structure of Scientific Theories" in The Stanford Encyclopedia of Philosophy
  3. ^ Schafersman, Steven D. “An Introduction to Science”. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2017.
  4. ^ Plass, G.N., 1956, The Carbon Dioxide Theory of Climatic Change, Tellus VIII, 2. (1956), pp. 140–54.

Liên kết ngoài

sửa