Lăng nhăng là thực hành quan hệ tình dục thường xuyên bừa bãi với các đối tác khác nhau hoặc bừa bãi trong việc lựa chọn bạn tình.[1] Thuật ngữ này có thể mang một phán quyết đạo đức nếu lý tưởng xã hội cho hoạt động tình dục là mối quan hệ một vợ một chồng. Một ví dụ phổ biến về hành vi được xem là lăng nhăng bởi nhiều nền văn hóa là tình một đêm và tần suất của nó được các nhà nghiên cứu sử dụng như một dấu hiệu cho sự lăng nhăng.[2]

Những hành vi tình dục được coi là lăng nhăng khác nhau giữa các nền văn hóa, cũng như sự phổ biến của lăng nhăng. Các tiêu chuẩn khác nhau thường được áp dụng cho các giới tính và đạo luật dân sự khác nhau. Theo truyền thống, các nhà nữ quyền cho rằng một tiêu chuẩn kép đáng kể tồn tại giữa cách đàn ông và phụ nữ bị đánh giá là lăng nhăng. Trong lịch sử, các khuôn mẫu của người phụ nữ lăng nhăng có xu hướng tiêu cực, chẳng hạn như " đĩ " hoặc "điếm", trong khi các khuôn mẫu nam đã thay đổi nhiều hơn, một số biểu hiện tán thành, như "stud" hoặc "người chơi", trong khi những người khác ngụ ý sự lệch lạc xã hội, chẳng hạn như "người phụ nữ" hoặc "người lang thang". Một nghiên cứu khoa học được công bố vào năm 2005 cho thấy đàn ông và phụ nữ lăng nhăng đều dễ bị phán xét xúc phạm.[3]

Lăng nhăng là phổ biến ở nhiều loài động vật.[4] Một số loài có hệ thống giao phối bừa bãi, từ đa phu và đa thê đến hệ thống giao phối không có mối quan hệ ổn định trong đó giao phối giữa hai cá thể là một sự kiện một lần. Nhiều loài hình thành liên kết cặp ổn định, nhưng vẫn giao phối với các cá thể khác ngoài cặp. Trong sinh học, các sự cố lăng nhăng ở các loài hình thành liên kết cặp thường được gọi là giao phối cặp đôi.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Promiscuous - definition of promiscuous by the Free Online Dictionary”. The Free Dictionary. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2013.
  2. ^ “UK's most promiscuous city in 'one night stand' poll revealed”. Metro.co.uk. Associated Newspapers Limited. ngày 8 tháng 1 năm 2014.
  3. ^ Marks, Michael; Fraley, R. (2005). “The Sexual Double Standard: Fact or Fiction?”. Sex Roles. 52 (3–4): 175–186. doi:10.1007/s11199-005-1293-5.
  4. ^ Lipton, Judith Eve; Barash, David P. (2001). The Myth of Monogamy: Fidelity and Infidelity in Animals and People. San Francisco: W.H. Freeman and Company. ISBN 978-0-7167-4004-9.

Thư mục

sửa