Lương Di vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Lương Di Vương)

Lương Di Vương (chữ Hán:梁夷王) có thể là những vị phiên vương sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa