Lương Ký (chữ Hán: 梁冀, ? - 159), tên tựBá Trác (伯卓), nguyên là người huyện An Định, là ngoại thích và quyền thần nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Cha ông là Lương Thương do có con gái làm hoàng hậu của Hán Thuận Đế nên được phong chức Đại tướng quân và được giao quyền phụ chính, từ đó họ Lương trở thành một thế lực ngoại thích lớn. Nhờ thế lực của cha, Lương Ký đã được phong chức Hà Nam Doãn, sau khi cha mất được thăng làm Đại tướng quân, nắm quyền lớn trong triều. Sau khi Thuận Đế mất, em gái Lương Ký trở thành thái hậu nhiếp chính cho vua mới còn nhỏ, còn ông cũng trở thành kẻ thao túng triều chính. Do một lời nói nhằm vào mình của Hán Chất Đế, Lương Ký bèn sai người bỏ thuốc độc vào thức ăn của vị vua này khiến Chất Đế chết. Sau đó ông lập em rể của mình là Hán Hoàn Đế lên ngôi. Được nắm quyền lớn và hậu đãi, Lương Ký ra sức vơ vét của công làm giàu và lộng hành ngang ngược. Năm 159, Lương Thái hậu qua đời, Lương Ký bị mất đi chỗ dựa. Hán Hoàn Đế nhân cơ hội đó, tịch thu ấn tướng quân của Lương Ký. Lương Ký sợ hãi, cùng vợ con tự sát, toàn bộ tài sản của ông bị sung công.

Thân thếSửa đổi

Họ Lương vốn là một gia tộc lớn vào thời Đông Hán. Cụ tổ năm đời của Lương Ký, Lương Thống là đại tướng phò giúp Hán Quang Vũ Đế lập ra nhà Đông Hán[1], được trọng vọng và được phong làm Thành Thạch hầu, truyền năm đời thì đến Lương Ký. Cha Lương Ký là Lương Thương có người con gái (tức em gái Lương Ký) là Lương Nạp được gả cho Hán Thuận Đế và được lập làm hoàng hậu[2]. Do là cha của hoàng hậu nên Lương Thương cũng được trọng vọng, được phong chức Đại tướng quân kiểm soát quân đội triều đình, còn Lương Ký được phong làm Hà Nam doãn vào năm 136.

Sử sách ghi lại rằng Lương Thương là người trung thực nhưng dễ dãi, nhiều khi nhân nhượng không muốn trừng phạt những người vi phạm pháp luật, làm cho giặc giã nổi lên khắp nơi.

Năm 141, Lương Thương qua đời, Lương Ký được thế tập tước hầu và chức Đại tướng quân.

Hại Chất ĐếSửa đổi

Một hôm, Lương Ký vào triều, múa may loạn xạ. Chất Đế thấy vậy bèn nói một câu:"Thật là ngang ngược tướng quân." Câu nói khiến vị hoàng đế trẻ trở thành đoản mệnh. Lương Ký đã sai người bỏ độc vào thức ăn của Chất Đế khiến vị hoàng đế trẻ chết.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Hậu Hán thư, các mục
    • Hiếu Thuận Hiếu Xung Hiếu Chất Đế
    • Hạ, Hoàng hậu
    • Lương Thống liệt truyện

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Phạm Diệp. “Hậu Hán thư, quyển 34: Lương Thống liệt truyện”. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2013. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |accessdate= (trợ giúp)
  2. ^ Phạm Diệp. “Hậu Hán thư, quyển 10: Hoàng hậu hạ”. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2013. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |accessdate= (trợ giúp)