Lương Khánh Thiện (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Lương Khánh Thiện là nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Tên ông được đặt cho một số địa danh Việt Nam sau đây: