Lương Thế Tông

trang định hướng Wikimedia

Lương Thế Tông trong Tiếng Việt có thể là một trong các vị vua nhà Lương trong lịch sử Trung Quốc sau:

Dang sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi