Lưới

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, lưới có thể là: