Lưới tận (tiếng Anh: terminal web) là hệ thống lưới có trong bào tương phần ngọn của nhiều tế bào biểu mô.[1] Lưới tận được cấu tạo chủ yếu từ các sợi actin được bền hóa bởi spectrin có chức năng gắn kết lưới tận vào phần ngọn bào tương. Sự hiện diện của myosin IItropomyosin đã giải thích khả năng co bóp của lưới tận. Khi co lại, lưới tận làm giảm đường kính bào tương phần ngọn, khiến vi nhung mao vốn được neo vào lưới tận thông qua các sợi actin, lan rộng ra. Sự lan rộng của vi nhung mao giúp tế bào hấp thu chất.[2][3][4][5]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Trịnh Bình 2007, tr. 25.
  2. ^ Hirokawa N, Tilney LG, Fujiwara K, Heuser JE (1982). “Organization of actin, myosin, and intermediate filaments in the brush border of intestinal epithelial cells.”. J Cell Biol 94 (2): 425–43. PMC 2112874. PMID 7202010. doi:10.1083/jcb.94.2.425. 
  3. ^ Keller TC 3rd, Mooseker MS (1982). “Ca++-calmodulin-dependent phosphorylation of myosin, and its role in brush border contraction in vitro.”. J Cell Biol 95 (3): 943–59. PMC 2112925. PMID 6897550. doi:10.1083/jcb.95.3.943.  Lỗi văn phong Vancouver (trợ giúp) link
  4. ^ Keller TC 3rd, Conzelman KA, Chasan R, Mooseker MS (1985). “Role of myosin in terminal web contraction in isolated intestinal epithelial brush borders.”. J Cell Biol 100 (5): 1647–55. PMC 2113869. PMID 3988804. doi:10.1083/jcb.100.5.1647.  Lỗi văn phong Vancouver (trợ giúp) link
  5. ^ Ross, Michael H., and Wojciech Pawlina. "Chapter 5: Epithelial Tissue." Histology: a Text and Atlas: with Correlated Cell and Molecular Biology. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011. 110. Print.
Sách
  • GSTS. BS. Trịnh Bình (2007). Mô - phôi (Phần mô học). Nhà xuất bản Y học. tr. 25.