Lười biếng (tiếng Anh: laziness hay indolence) là trạng thái chán nản, không muốn làm một việc gì. Từ này thường được sử dụng với nghĩa tiêu cực, ví dụ như để chỉ những người có lối sống ít vận động và làm việc [1][2][3][4]

Scene in club lounge (tạm dịch: Cảnh trong câu lạc bộ), tranh của Thomas Rowlandson

Tham khảo sửa

  1. ^ “Brain Chemicals Predict Laziness - Risk, Reward & Hard Work”. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2016.
  2. ^ Peter, University of Calgary
  3. ^ triviala.com
  4. ^ Motivation and Emotion, Vol. 38

Liên kết ngoài sửa