Lưỡi hái là 1 công cụ dùng trong nông nghiệp. Lưỡi hái có thể làm bằng chất liệu như sắt và có chuôi cầm bằng gỗ. Lưỡi hái cũng có thể dùng như vũ khí. Theo quan niệm xưa, lưỡi hái Tử thần dùng để gặt lấy linh hồn người đã chết và đưa họ về địa ngục.

Một loại lưỡi hái

Tham khảoSửa đổi