Lưỡng tính

trang định hướng Wikimedia

Lưỡng tính là một hiện tượng hoặc sự vật mang hai đặc tính có nguồn gốc hoặc bản chất khác nhau hoặc đối lập, trái ngược nhau. Lưỡng tính có thể là:

Xem thêm

sửa