Lưu (họ)

họ người Trung Quốc (劉/刘)
(Đổi hướng từ Lưu)

Lưu là một họ của người Trung Quốc (giản thể: ; phồn thể: ; bính âm: Líu; Việt bính: Lau4), Việt Nam và cũng tồn tại ở Triều Tiên (Hangul: 류, Romaja quốc ngữ: Ryu hoặc Yu). Họ Lưu được biết đến nhiều nhất vì đây là họ của hoàng tộc nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc như Nhà Hán, Thục Hán, Nam HánLưu Tống.

Người Việt Nam họ Lưu sửa

Người Trung Quốc sửa

Triều đại sửa

Phong kiến sửa

Hiện đại sửa

Khác sửa

Người Triều Tiên họ Lưu sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa