Lưu (họ)

họ người Trung Quốc (劉/刘)
(Đổi hướng từ Lưu)

Lưu là một họ của người Trung Quốc (giản thể: ; phồn thể: ; bính âm: Líu; Việt bính: Lau4), Việt Nam và cũng tồn tại ở Triều Tiên (Hangul: 류, Romaja quốc ngữ: Ryu hoặc Yu). Họ Lưu được biết đến nhiều nhất vì đây là họ của hoàng tộc nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc như Nhà Hán, Thục Hán, Nam HánLưu Tống.

Người Việt Nam họ Lưu

sửa

Người Trung Quốc

sửa

Triều đại

sửa

Phong kiến

sửa

Hiện đại

sửa

Khác

sửa

Người Triều Tiên họ Lưu

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa