Mở trình đơn chính

Lưu Cơ có thể là một trong các nhân vật:

Trong lịch sử Việt NamSửa đổi

Trong lịch sử Trung QuốcSửa đổi

]]