Lưu Hoành (Tề vương)

(đổi hướng từ Lưu Hoành (Tề Hoài vương))

Lưu Hoành (chữ Hán: 劉閎, ? - 110 TCN), tức Tề Hoài vương (齊懷王), là vị chư hầu vương thứ 8 của nước Tề, một chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Lưu Hoành
劉閎
Vua chư hầu Trung Hoa (chi tiết...)
Tề vương
Trị vì117 TCN – 110 TCN
Tiền nhiệmLưu Thứ Xương
Kế nhiệmLưu Chương
Thông tin chung
Tên thật
Lưu Hoành
Thụy hiệu
Tề Hoài vương
Chính quyềnNước Tề
Thân phụHán Vũ Đế
Thân mẫuVương phu nhân
Mất110 TCN
Trung Quốc

Ông con trai thứ hai của Hán Vũ Đế, vua thứ 7 của nhà Hán. Mẹ ông là Vương phu nhân[1].

Ngày 28 tháng 4 năm 117 TCN, Hán Vũ Đế sai Ngự sử đại phu Thang Miêu viết chiếu phong cho Lưu Hoành làm vua ở nước Tề. Do Vương phu nhân đang được sủng ái nên Lưu Hoành cũng được Vũ Đế thương yêu.

Năm 110 TCN, Lưu Hoành qua đời. Ông làm Tề vương 7 năm, không rõ bao nhiêu tuổi. Lưu Hoành không con nối ngôi, nước Tề do đó bị trừ, nhập vào làm quận thuộc nhà Hán.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Hán thư, quyển 63