Lưu Kỳ (định hướng)

(đổi hướng từ Lưu Kỳ)

Lưu Kỳ có thể là:

Địa danhSửa đổi

Tên ngườiSửa đổi

  • Võ tướng thời Tam Quốc của Trung Quốc: Lưu Kỳ (劉琦)
  • Lưu Kỳ (s.1942), cựu Bí thư Thành ủy Bắc Kinh.
  • Lưu Kỳ (s.1957), Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây.