Lưu Tương

trang định hướng Wikimedia

Lưu Tương trong Tiếng Việt có thể là:

Trong ba nhân vật trên, hai vị Lưu Tương thời Hán có tên theo Hán tự là 刘襄, còn Lưu Tương thời Trung Hoa Dân quốc có tên theo Hán tự là 劉湘.