Lưu Xứ Huyền (phồn thể:劉處玄, giản thể:刘处玄, 9/8/1147 - 18/2/1203), nguyên danh của ông vẫn chưa được biết, tự Thông Diệu (通妙), ông là người Đông Lai (nay là Lai Châu, tỉnh Sơn Đông). Năm 1169, sau khi mẹ ông mất, ông bái Vương Trùng Dương làm sư phụ, đạo hiệu là Trường Sinh tử.

Lưu Xứ Huyền
Vương Trùng Dương và Toàn Chân thất tử, tranh vẽ trên tường am Trường Xuân tại Vũ Hán.
Hàng trên, từ trái sang phải là Vương Trùng Dương (người có vầng hào quang trên đầu), Khâu Xứ Cơ, Tôn Bất Nhị, Mã NgọcĐàm Xứ Đoan.
Hàng dưới từ trái sang phải là Hác Đại Thông, Vương Xứ Nhất, Lưu Xứ Huyền.
SinhLai Châu,
địa cấp thị Yên Đài,
tỉnh Sơn Đông,
Trung Quốc
Nghề nghiệpđạo sĩ
Tổ chứcToàn Chân đạo
"Tùy Sơn phái"
Chức vịTrường Sinh tử
Phối ngẫuđộc thân hết đời

Nguyên Thế Tổ phong tặng ông hiệu "Trường Sinh Phụ Hoá Minh Đức Chân Nhân" (長生辅化明德真人). Sau đó Nguyên Vũ Tông truy tặng ông hiệu "Trường Sinh Phụ Hoá Tông Huyền Minh Đức Chân Quân" (长生辅化宗玄明德真君).

Tiểu thuyết hoá

sửa

Vương Xứ Nhất được Kim Dung hình tượng hóa trong các tiểu thuyết như Xạ điêu anh hùng truyện, Thần điêu hiệp lữ. Ngoài ra ông còn được hình tượng hoá với cái tên Liễu Quân Bảo trong Võ Lâm Ngũ Bá, một tiểu thuyết dựa Kim Dung. Ông là con trai của Tiết đô sứ thành Đàn Châu Liễu Quang Phổ. Ông vốn là một trại chủ của Thiết Chưởng bang.

Lưu Xứ Huyền
Xuất hiện trong Anh hùng xạ điêu,
Thần điêu hiệp lữ
Thông tin cá nhân
Ngoại hiệu "Trường Sinh tử" (長生子)
Tên khác Lưu Xử Huyền
Liễu Quân Bảo (柳君保)
Giới Nam
Kết giao
Bang, phái Toàn Chân phái
Sư phụ Vương Trùng Dương
Võ công
Nội công Nội công Toàn Chân phái
Binh khí Kiếm

Phim ảnh

sửa
  • Anh hùng xạ điêu

Mạch Tử Vân (1983), Lương Khâm Ký (1994), Trương Vĩnh Sinh (2003), Cung Chí Tỷ (2008), Tống Đào (2017),

  • Thần điêu hiệp lữ

Tham khảo

sửa
  • Trung Quốc Đạo giáo sử (中国道教史), Khanh Hi Thái (chủ biên), Nhà xuất bản Đông phương, 2008, ISBN 7506030128 và 9787506030120