Lưu lượng

trang định hướng Wikimedia

Từ lưu lượng có thể mang một trong những nghĩa như sau:

Tham khảo sửa

  1. ^ LacViet từ điển 2002