Lưu trữ

trang định hướng Wikimedia

Lưu trữ ở đây có thể là:

Lưu trữ hàng hóaSửa đổi

Thùng lưu trữSửa đổi

Cơ sở lưu trữSửa đổi

  • Lưu trữ thư, lưu trữ bằng thư hoặc dịch vụ chuyển phát
  • Tự lưu trữ, một phương tiện lưu trữ công cộng
  • Nhà kho, một tòa nhà thương mại để lưu trữ hàng hóa
  • Kệ kho hàng lưu trữ hàng hóa

Khoa học và Công nghệSửa đổi

Nghệ thuật và giải tríSửa đổi

  • Storage (phim), một bộ phim kinh dị năm 2009 của Úc
  • The Storage, một bộ phim Phần Lan năm 2011
  • Storage (album), một album năm 1988 của Merzbow
  • Storage Wars, một chương trình truyền hình thực tế
  • "Cuộc chiến lưu trữ", một tập của One Day at a Time (phim truyền hình năm 2017)

Xem thêmSửa đổi