Lưu vực Amazon

Lưu vực Amazon là một phần Nam Mỹ chứa nước từ sông Amazon và các nhánh con của nó với diện tích 6,915,000 km2, khoảng 40% diện tích Nam Mỹ. Lưu vực này nằm ở các nước Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, SurinameVenezuela.[1]

Lưu vực sông Amazon (phía nam Guianas, không được đánh dấu trên bản đồ, là một phần lưu vực)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Goulding, M., Barthem, R. B. and Duenas, R. (2003). The Smithsonian Atlas of the Amazon, Smithsonian Books ISBN 1588341356

Nghiên cứu thêmSửa đổi

  • Dematteis, Lou; Szymczak, Kayana (tháng 6 năm 2008). Crude Reflections/Cruda Realidad: Oil, Ruin and Resistance in the Amazon Rainforest. City Lights Publishers. ISBN 978-0-87286-472-6.

Liên kết ngoàiSửa đổi