Lại Văn Loan (sinh ngày 4 tháng 5 năm 1968) là kiểm sát viên cao cấp người Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Lại Văn Loan
Chức vụ
Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Nhiệm kỳ1 tháng 2 năm 2019 – nay
5 năm, 133 ngày
Tiền nhiệmNguyễn Việt Hùng
Kế nhiệmđương nhiệm
Vị trí Việt Nam
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận
Nhiệm kỳ15 tháng 3 năm 2015 – 1 tháng 2 năm 2019
3 năm, 323 ngày
Kế nhiệmDương Xuân Sơn
Phó Viện trưởngDương Xuân Sơn
Phó Chánh Văn phòng, Trưởng đại diện Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ chí Minh
Nhiệm kỳ1 tháng 8 năm 2012 – 15 tháng 3 năm 2015
Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Nhiệm kỳ – 1 tháng 8 năm 2012
Thông tin chung
Danh hiệuKiểm sát viên cao cấp
Sinh4 tháng 5, 1968 (56 tuổi)
Nghề nghiệpkiểm sát viên
Đảng chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiểu sử sửa

Lại Văn Loan sinh ngày 4 tháng 5 năm 1968.[1]

Lại Văn Loan là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 18 tháng 7 năm 2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam ký Quyết định số 70/QĐ-VKSTC-V9 điều động và bổ nhiệm Lại Văn Loan, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Trưởng đại diện Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ chí Minh nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2012.[2]

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Lại Văn Loan được trao Quyết định số 36/QĐ-VKSTC-V9 ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kì 5 năm kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2015. Lúc này, Lại Văn Loan đang là Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.[3]

Lại Văn Loan là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bình Thuận khóa 13 nhiệm kì 2015-2020, Bí thư Ban cán sự Đảng Cộng sản Việt Nam Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận.[1][4]

Từ ngày 1 tháng 2 năm 2019, Lại Văn Loan, Kiểm sát viên cao cấp, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.[5]

Tham khảo sửa

  1. ^ a b VĂN PHÒNG TỈNH ỦY Bình Thuận. “BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020”. Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 14 tháng 8 năm 2018.
  2. ^ Bảo Ngọc (30 tháng 7 năm 2012). “LÃNH ĐẠO VKSND TỐI CAO TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG VÀ PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KHIẾU TỐ VKSNDTC”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Truy cập ngày 14 tháng 8 năm 2018.[liên kết hỏng]
  3. ^ Thịnh Đức (29 tháng 3 năm 2015). “Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 14 tháng 8 năm 2018.
  4. ^ Lê Thị Khánh Dung (13 tháng 7 năm 2017). “Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo VKSND cấp huyện”. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Truy cập ngày 14 tháng 8 năm 2018.
  5. ^ K.C. [chttp://www.baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/ong-lai-van-loan-nhan-nhiem-vu-moi-114871.html “Ông Lại Văn Loan nhận nhiệm vụ mới”]. Báo Bình Thuận. 2019-02-14. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2019.