Lập trình tổng quát

Lập trình tổng quát (tiếng Anh: generic programming) là một dạng lập trình máy tính mà trong đó thuật toán được viết theo cách kiểu được-xác-định-sau và sau đó được khởi tạo (instantiate) nếu cần cho một kiểu cụ thể mà được cung cấp như tham số. Cách tiếp cận này, được tiên phong bởi ML vào năm 1973,[1][2] cho phép viết các hàm hay kiểu chung mà chỉ khác nhau ở tập các kiểu mà chúng dùng, do vậy giảm thiểu được sự trùng lặp. Các thực thể phần mềm như vậy gọi là generic trong Ada, C#, Delphi, Eiffel, F#, Java, Objective-C, Rust, Swift, và Visual Basic.NET. Chúng còn được gọi là đa hình tham số (parametric polymorphism) trong ML, Scala, Haskell (cộng đồng Haskell cũng sử dụng thuật ngữ "generic" cho khái niệm liên quan nhưng với ý nghĩa hơi khác biệt) và Julia; template trong C++D; và kiểu tham số (parameterized type) trong cuốn sách có nhiều ảnh hưởng năm 1994 Design Patterns.[3]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Lee, Kent D. (ngày 15 tháng 12 năm 2008). Programming Languages: An Active Learning Approach. Springer Science & Business Media. tr. 9–10. ISBN 978-0-387-79422-8.
  2. ^ Milner, R.; Morris, L.; Newey, M. (1975). A Logic for Computable Functions with Reflexive and Polymorphic Types. Đã bỏ qua tham số không rõ |booktitle= (trợ giúp); |ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp)
  3. ^ Gamma, Erich; Helm, Richard; Johnson, Ralph; Vlissides, John (1994). Design Patterns. Addison-Wesley. ISBN 0-201-63361-2.Quản lý CS1: ref=harv (liên kết)

Trích dẫnSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

C++/D
C#/.NET
Delphi/Object Pascal
Eiffel
Haskell
Java