Lậu

trang định hướng Wikimedia

Lậu có thể là một trong các nghĩa sau: