Lệ Trung là một địa danh hành chính cũ cấp quận thuộc tỉnh Pleiku thời Việt Nam Cộng Hòa. Địa bàn quận Lệ Trung tương ứng một địa bàn rộng lớn gồm một phần hoặc toàn phần các huyện Đắk Đoa, Chư Păh, Mang Yang, thuộc tỉnh Gia Lai ngày nay.

Quận Lệ Trung bao gồm các xã Lệ Chí (nay là xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Lệ Cần (nay là xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai),...

Dân sốSửa đổi

Dân số của quận Lệ Trung vào năm 1967 là 117875 người, là quận có dân số cao nhất trong các quận còn lại (Phú Nhơn: 16735 người, Thanh An: 32063).

Lịch sửSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi