Lệ hầu

trang định hướng Wikimedia

Lệ Hầu (chữ Hán: 厲侯 hoặc 戾侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và tướng lĩnh quan lại.

Danh sách Lệ Hầu (厲侯) sửa

Danh sách Lệ Hầu (戾侯) sửa

Tước hiệu Lệ Hầu (厲侯) sửa

Xem thêm sửa