Lịch Hội Thượng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Lịch Hội Thượng)

Lịch Hội Thượng có thể là một trong số các địa danh tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng sau đây:

Ngoài ra, Lịch Hội Thượng còn là tên các đơn vị hành chính trước năm 1975 như:

  • Quận Lịch Hội Thượng, tồn tại từ 1953-1958 và 1965-1975, thuộc tỉnh Sóc Trăng, sau là tỉnh Ba Xuyên, dưới quyền kiểm soát hành chính của chính quyền Quốc gia Việt Nam và sau là Việt Nam Cộng hòa.
  • Huyện Lịch Hội Thượng, tồn tại 1966-1976, thuộc tỉnh Sóc Trăng, dưới quyền kiểm soát hành chính của chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và sau là Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.