Thời kỳ cổ đại

lịch sử loài người từ những ghi chép sớm nhất đến cuối thời kỳ cổ điển
(Đổi hướng từ Lịch sử cổ đại)

Thời kỳ cổ đại là một phần của lịch sử loài người[1] từ khi thời nguyên thủy kết thúc đến thời Sơ kì Trung Cổ[2] ở phương Tây và phương Đông.[3]

Vào thời này, con người đã xây dựng nên hai hình thái xã hội đầu tiên, đó là xã hội cổ đại chuyên chếxã hội chiếm hữu nô lệ. Ở thời này, con người đã tiếp thu được những kiến thức đầu tiên về thiên văn, toán học, hình học,...Tại Ai Cập, con người đã áp dụng các kiến thức về hình học để xây dựng các kim tự tháp, sáng tạo ra số pi. Tại Ấn Độ và Lưỡng Hà, con người đã sáng tạo ra bảng chữ số từ 0 đến 10 mà đến nay vẫn được sử dụng trong cuộc sống.

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Crawford, O. G. S. (1927). Antiquity. [Gloucester, Eng.]: Antiquity Publications [etc.]. (cf., History education in the United States is primarily the study of the written past. Defining history in such a narrow way has important consequences...)
  2. ^ “ancient-history”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2009.
  3. ^ Foster, S. (2007). Adventure guide. China. Hunter travel guides. Edison, NJ: Hunter Publishing. Page 6-7 (cf., "Qin is perceived as 'China's first dynasty' and [... developed] writing.)