Lịch sử phiên bản Windows 10

Windows 10 là một hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft. Microsoft mô tả Windows 10 là 'hệ điều hành cũng là một dịch vụ', nghĩa là nó sẽ nhận được các cập nhật liên tục về các tính năng và chức năng của nó, tăng khả năng cho các môi trường doanh nghiệp nhận các cập nhật không quan trọng với tốc độ chậm hơn hoặc sử dụng các cột mốc hỗ trợ dài hạn, tuy nhiên đối với kiểu hỗ trợ dài hạn, khách hàng chỉ nhận được các bản cập nhật quan trọng, chẳng hạn như các bản vá bảo mật, trong suốt năm năm hoạt động hỗ trợ chính. Terry Myerson, phó chủ tịch điều hành của Windows và Devices Group của Microsoft, lập luận rằng mục tiêu của mô hình này là giảm phân mảnh trên nền Windows.[1]

Các vòng nâng cấp sửa

Tổng quan
Phiên bản Tên mã Bản dựng mới nhất Tên tiếp thị Ngày phát hành Ngày ngưng hỗ trợ (và hỗ trợ trạng thái theo màu sắc)
GAC[a] KCDD/LTSC[b] Mobile
 • Home, Pro,
 • Pro Education,
 • Pro for Workstations
 • Education,
 • Enterprise,
 • IoT Enterprise
Enterprise IoT Enterprise
1507 Threshold 1 10240 29 tháng 7 năm 2015 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 9 tháng 5 năm 2017 Phiên bản cũ, vấn được hỗ trợ: 14 tháng 10 năm 2025[c]
1511 Threshold 2 10586 Bản cập nhật tháng 11 10 tháng 11 năm 2015 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 10 tháng 10 năm 2017 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 10 tháng 4 năm 2018 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 9 tháng 1 năm 2018
1607 Redstone 1 14393 Bản cập nhật Kỷ niệm 2 tháng 8 năm 2016 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 10 tháng 4 năm 2018[d][2] Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 9 tháng 4 năm 2019[d][2] Phiên bản cũ, vấn được hỗ trợ: 13 tháng 10 năm 2026[e] Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 9 tháng 10 năm 2018
1703 Redstone 2 15063 Bản cập nhật người sáng tạo
(Creators)
5 tháng 4 năm 2017[f] Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 9 tháng 10 năm 2018 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 8 tháng 10 năm 2019[g] Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 11 tháng 6 năm, 2019
1709 Redstone 3 16299[h] Bản cập nhật người sáng tạo mùa thu
(Fall Creators)
17 tháng 10 năm 2017 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 9 tháng 4 năm 2019 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 13 tháng 10 năm 2020[i] Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 14 tháng 1 năm 2020
1803 Redstone 4 17134 Bản cập nhật tháng 4 năm 2018 30 tháng 4 năm 2018 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 12 tháng 11 năm 2019 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 11 tháng 5 năm 2021[j]
1809 Redstone 5 17763 Bản cập nhật tháng 10 năm 2018 13 tháng 11 năm 2018[k] Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 10 tháng 11 năm 2020[l] Phiên bản cũ, vấn được hỗ trợ: 9 tháng 1 năm 2029[m]
1903 19H1 18362 Bản cập nhật tháng 5 năm 2019 21 tháng 5 năm 2019 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 8 tháng 12 năm 2020
1909 19H2 18363 Bản cập nhật tháng 11 năm 2019 12 tháng 11 năm 2019 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 11 tháng 5 năm 2021 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 10 tháng 5 năm 2022
2004 20H1 19041 Bản cập nhật tháng 5 năm 2020 27 tháng 5 năm 2020 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 14 tháng 12 năm 2021
20H2 20H2 19042 Bản cập nhật tháng 10 năm 2020 20 tháng 10 năm 2020 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 10 tháng 5 năm 2022 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 9 tháng 5 năm 2023
21H1 21H1 19043 Bản cập nhật tháng 5 năm 2021 18 tháng 5 năm 2021 Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ: 13 tháng 12 năm 2022
21H2 21H2 19044 Bản cập nhật tháng 11 năm 2021 16 tháng 11 năm 2021 Phiên bản cũ, vấn được hỗ trợ: 13 tháng 6 năm 2023 Phiên bản cũ, vấn được hỗ trợ: 11 tháng 6 năm 2024 Phiên bản ổn định hiện tại: 12 tháng 1 năm 2027 Phiên bản ổn định hiện tại: 13 tháng 1 năm 2032[n]
22H2 22H2 19045 Bản cập nhật năm 2022 18 tháng 10 năm 2022 Phiên bản ổn định hiện tại: 14 tháng 10 năm 2025
Chú thích:       Phiên bản cũ, không còn được hỗ trợ[o]       Phiên bản cũ, nhưng vẫn được hỗ trợ[p]       Phiên bản ổn định mới nhất[q]
Ghi chú:
 1. ^ General Availability Channel, formerly Semi-Annual Channel (SAC) and Current Branch (CB).
 2. ^ Kênh Cung cấp Dịch vụ Dài Hạn, trước đây là Nhánh Cung cấp Dịch vụ Dài Hạn/Long-Term Servicing Branch (LTSB).
 3. ^ Hỗ trợ chính thức đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020.
 4. ^ a b Ngày 10 tháng 1 năm 2023 đối với các hệ thống dựa trên Intel Clover Trail.
 5. ^ Hỗ trợ chính thức đã kết thúc vào ngày 12 tháng 10 năm 2021.
 6. ^ Ngày 11 tháng 4 năm 2017 đối với các phiên bản Education, Enterprise và IoT Enterprise.
 7. ^ Ngày 9 tháng 3 năm 2021 đối với các thiết bị Surface Hub.
 8. ^ Windows 10 Mobile: 15254
 9. ^ Ban đầu là EOS trước ngày 14 tháng 4 năm 2020, nhưng bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.
 10. ^ Phiên bản 1803 ban đầu là EOS trước ngày 10 tháng 11 năm 2020, nhưng bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.
 11. ^ Được phát hành lần đầu vào ngày 2 tháng 10 năm 2018, nhưng đã bị lùi lại do lỗi.
 12. ^ Ban đầu là EOS trước ngày 12 tháng 5 năm 2020, nhưng bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.
 13. ^ Hỗ trợ chính thức đến ngày 9 tháng 1 năm 2024.
 14. ^ Hỗ trợ chính thức đến ngày 12 tháng 1 năm 2027.
 15. ^ Windows 10 builds that have this color have reached their expiration dates and are no longer supported by Microsoft.
 16. ^ Windows 10 builds that have this color are no longer the latest version of Windows 10, but are still supported by Microsoft.
 17. ^ Windows 10 builds that have this color are the latest (by SKU) public version of Windows 10.

</noinclude>

</noinclude> Các bản build cho người dùng Windows Insider được gửi đến theo ba vòng cập nhật (rings) khác nhau. Người dùng nội bộ (insiders) trong vòng nhanh (fast ring) nhận được cập nhật sớm hơn những người trong vòng chậm (slow ring), tuy nhiên có thể trải nghiệm thêm lỗi và các vấn đề khác.[3][3] Người dùng nội bộ tại vòng phát hành thử nghiệm (release preview ring) không nhận được cập nhật cho đến khi phiên bản ấy gần như có sẵn cho công chúng, nhưng tương đối ổn định hơn.[3]

Lịch sử phiên bản sửa

Phiên bản 1507 (tháng 7 năm 2015) sửa

Windows 10 version 1507 với tên mã là "Threshold 1", là bản phát hành đầu tiên của Windows 10, Build 10.0.10240. Microsoft đã tuyên bố rằng không có chỉ định nào về phiên bản build phát hành tới nhà sản xuất (RTM) của Windows 10, 10240 được mô tả với truyền thông là một build RTM, và đã được Microsoft đổi tên thành "version 1507" cho mỗi lần đặt tên để thuận tiện cho việc phát hành các phiên bản ổn định sau này. Phiên bản cuối cùng được tạo ra cho người dùng Insider là vào ngày 15 tháng 7 năm 2015, tiếp theo được phát hành rộng rãi vào ngày 29 tháng 7 năm 2015. Hỗ trợ của phiên bản 1507 kết thúc vào ngày 9 tháng 5 năm 2017 cho các thiết bị Current Branch và Current Branch for Business, tuy nhiên, các thiết bị được cấu hình để nhận thông tin từ Current Branch và Current Branch for Business vẫn nhận được các bản cập nhật sau ngày đó.

Phiên bản 1511 (November Update) sửa

Bản cập nhật đầu tiên của Windows 10 là phiên bản 1511 (build 10586), còn được biết đến với tên November Update, có mã là "Threshold 2" (TH2) trong quá trình phát triển. Phiên bản này được cập nhật thông qua Windows Update vào ngày 12 tháng 11 năm 2015. Nó chứa nhiều cải tiến đối với hệ điều hành, giao diện người dùng, các dịch vụ đi kèm, cũng như việc giới thiệu các ứng dụng nhắn tin phổ biến như Skype, Windows Store for Business hay Windows Update for Business.[4][5][6][7]

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2015, bản cập nhật này đã bị tạm thời dừng phát hành rộng rãi.[8][9] Sau đó, bản cập nhật đã được phát hành lại vào ngày 24 tháng 11 năm 2015. Microsoft cho rằng việc tạm thời dừng phát hành rộng rãi bản cập nhật này là do lỗi thu thập dữ liệu và quyền riêng tư được đặt lại về mặc định khi cài đặt bản nâng cấp.[10]

Phiên bản 1607 (Anniversary Update) sửa

Bản cập nhật thứ hai của Windows 10 là phiên bản 1607, còn được biết đến với tên Anniversary Update, có mã là "Redstone 1" (RS1) trong quá trình phát triển. Phiên bản này được phát hành vào ngày 2 tháng 8 năm 2016.[11][12][13][14] Bản cập nhật này ban đầu được cho là dành cho hai bản cập nhật tính năng. Mặc dù ban đầu cả hai đều được phát hành vào năm 2016, nhưng cái thứ hai đã được chuyển sang năm 2017 để bản cập nhật sẽ được phát hành cùng với thị trường thiết bị của Microsoft trong năm đó.[12][15][16]

Bản cập nhật Anniversary Update giới thiệu các tính năng mới như nền tảng Windows Ink, giúp giảm khả năng thêm hỗ trợ nhập liệu bằng bút cảm ứng vào các ứng dụng thuộc nền tảng Universal Windows Platform và cung cấp một khu vực "Ink Workspace" mới với các liên kết đến các ứng dụng và tính năng hướng bút,[12][17] cải tiến Cortana,[18] chế độ tối, phiên bản mới của Skype được thiết kế để hoạt động với nền tảng Universal Windows Platform, các cải tiến cho Universal Windows Platform dành cho trò chơi điện tử,[11] và quét ngoại tuyến bằng Windows Defender.[19] Redstone cũng hỗ trợ Windows Subsystem cho Linux, một thành phần mới cung cấp môi trường để chạy Linux - dựa trên Ubuntu.[20]

Trên các bản cài đặt mới của Windows 10 trên hệ thống đã bật khởi động an toàn, tất cả các driver được phát hành sau ngày 29 tháng 7 năm 2015 phải được xác thực điện tử bằng chứng chỉ xác thực mở rộng do Microsoft cấp.[21]

Phiên bản này được lấy cảm hứng từ "LTSB 2016", bản cập nhật đầu tiên cho LTSB kể từ khi phát hành Windows 10. Bản cập nhật LTSB đầu tiên, dựa trên RTM (phiên bản 1507), đã được đặt tên trở lại là "LTSB 2015".

Phiên bản 1703 (Creators Update) sửa

Bản cập nhật thứ ba của Windows 10 là phiên bản 1703, có mã là "Redstone 2" (RS2) trong quá trình phát triển. Phiên bản còn được gọi là Creators Update mà Microsoft đã công bố vào ngày 26 tháng 10 năm 2016.[22][23] Phiên bản 1703 được phát hành vào ngày 11 tháng 4 năm 2017.[24][25][26] Bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào tính năng tạo nội dung, hiệu suất và trò chơi — đặc biệt tập trung vào thực tế ảothực tế tăng cường (bao gồm Microsoft HoloLenstai nghe thực tế ảo), bên cạnh đó cũng hỗ trợ tạo nội dung 3D.

Bản cập nhật cũng hỗ trợ một không gian làm việc thực tế ảo mới được thiết kế để sử dụng với tai nghe. Microsoft thông báo rằng một số OEM đã lên kế hoạch phát hành tai nghe VR được thiết kế để sử dụng với bản cập nhật này.[24][25][27]

Các điều khiển cho tính năng Game Bar và Game DVR đã chuyển sang ứng dụng Settings, và tùy chọn "Game Mode" mới cho phép tiết kiệm tài nguyên trò chơi.[28] Tích hợp với việc mua lại trang web của Microsoft là Mixer (trước đây là Beam)[29] đã được thêm vào để hỗ trợ phát trực tiếp.[28] Trình quản lý chủ đề đã chuyển sang ứng dụng Settings và màu sắc tùy chỉnh.[28] Ứng dụng mới Paint 3D cho phép người dùng tạo các tác phẩm nghệ thuật bằng cách sử dụng các mô hình 3D. Ứng dụng cũng được thiết kế để giúp người dùng phổ thông dễ tiếp cận hơn với việc tạo 3D.[30]

Cài đặt quyền riêng tư của Windows 10 có giải thích chi tiết hơn về dữ liệu mà hệ điều hành có thể thu thập. Ngoài ra, mức thu thập từ xa "nâng cao" đã bị loại bỏ.[28] Thông báo của Windows Update hiện có thể được "báo lại" trong một khoảng thời gian, hay "Active hours" cho phép Windows không cố cài đặt các bản cập nhật hiện có thể kéo dài đến 18 giờ và các bản cập nhật có thể bị tạm dừng trong tối đa bảy ngày.[28] Windows Defender đã được thay thế bằng Windows Defender Security Center.[28] Thiết bị có thể được cấu hình tùy chọn để ngăn việc cài đặt phần mềm từ bên ngoài Microsoft Store hoặc cảnh báo trước khi cài đặt ứng dụng từ bên ngoài Microsoft Store.[31] "Dynamic Lock" cho phép thiết bị tự động khóa nếu có thiết bị Bluetooth gần nhất được chỉ định, chẳng hạn như điện thoại thông minh.[32] Tính năng "Night light" cho phép người dùng thay đổi nhiệt độ màu của màn hình vào các thời điểm cụ thể trong ngày.[33]

Phiên bản 1709 (Fall Creators Update) sửa

Bản cập nhật thứ tư của Windows 10 là phiên bản 1709, có mã là "Redstone 3" (RS3) trong quá trình phát triển. Phiên bản này còn được gọi là Fall Creators Update, được phát hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2017.[34][35][36] Phiên bản 1709 giới thiệu một tính năng mới được gọi là "My People", nơi các phím tắt đến các liên hệ "quan trọng" có thể được hiển thị trên thanh taskbar. Thông báo liên quan đến các liên hệ này xuất hiện phía trên hình ảnh tương ứng của họ và người dùng có thể liên lạc với các liên hệ thông qua Skype, e-mail hoặc tin nhắn văn bản (tích hợp với AndroidWindows 10 Mobile), và hỗ trợ cho các dịch vụ bổ sung, bao gồm Xbox, Skype for Business,...[37] Tính năng My People ban đầu dự kiến có sẵn cho bản cập nhật Creators Update, nhưng đã được chuyển sang bản phát hành tiếp theo,[38][39] và xuất hiện lần đầu tiên trong bản Build 16184 vào cuối tháng 4 năm 2017.[35] Tính năng "Files-on-Demand" mới cho phép OneDrive đóng vai trò như "trình lưu trữ".[40]

Bản cập nhật cũng giới thiệu một tính năng bảo mật mới được gọi là "controlled folder access", có thể hạn chế các ứng dụng được phép truy cập vào các thư mục cụ thể. Tính năng này được thiết kế chủ yếu để bảo vệ chống lại ransomware.[41]

Phiên bản 1803 (April 2018 Update) sửa

Phiên bản thứ 5 của Windows 10 là phiên bản 1803, có mã là "Redstone 4" (RS4) trong quá trình phát triển. Phiên bản này còn được gọi là April 2018 Update, được phát hành thử nghiệm vào ngày 30 tháng 4 năm 2018, và được phát hành rộng rãi vào ngày 8 tháng 5 năm 2018.[42][43] Bản cập nhật này ban đầu dự kiến ​​sẽ được phát hành vào ngày 10 tháng 4, nhưng đã bị trì hoãn vì một số lỗi trong bản cập nhật có thể làm tăng khả năng xảy ra hiện tượng "Màn hình xanh chết chóc" (BSOD).[44]

Tính năng quan trọng nhất của bản dựng này là dòng thời gian, được hiển thị trong Task View. Nó cho phép người dùng xem danh sách các tài liệu và trang web được sử dụng gần đây từ các ứng dụng được hỗ trợ. Khi người dùng đồng ý với việc thu thập dữ liệu đến Microsoft qua Microsoft Graph, các dữ liệu cũng có thể được đồng bộ hóa từ các thiết bị AndroidiOS.[45][46][47][40]

Phiên bản 1809 (October 2018 Update) sửa

Bản cập nhật thứ 6 của Windows 10 là phiên bản 1809, có mã là "Redstone 5" (RS5) trong quá trình. Phiên bản này còn được gọi là October 2018 Update, được phát hành vào ngày 2 tháng 10 năm 2018.[48] Các tính năng mới nổi bật trên bản cập nhật này bao gồm các bản cập nhật cho chức năng khay nhớ tạm (bao gồm hỗ trợ lịch sử khay nhớ tạm và đồng bộ hóa với các thiết bị khác), bàn phím ảo SwiftKey. Ứng dụng Snip & Sketch và File Explorer hỗ trợ chế độ tối.[49]

Vào ngày 6 tháng 10 năm 2018, bản cập nhật đã được Microsoft thu hồi sau khi nhận được các báo cáo cho rằng bản cập nhật này đã tự động xóa tệp khỏi thư mục của người dùng.[50] Sau đó, bản cập nhật đã được phát hành lại trên Windows Insider vào ngày 9 tháng 10, với việc Microsoft giải thích lỗi trong chức năng chuyển hướng thư mục đã biết của OneDrive chính là nguyên nhân gây ra lỗi xoá tệp.[51][52]

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2018, Microsoft tiếp tục triển khai bản cập nhật này cho một tỷ lệ nhỏ người dùng.[53][54]

Bản phát hành dịch vụ dài hạn là Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, dựa trên phiên bản này với các tính năng tương tự.[55]

Phiên bản 1903 (May 2019 Update) sửa

Bản dựng ổn định thứ 7 của Windows 10, phiên bản 1903, có tên mã là '19H1', được phát hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 sau khi có mặt trên Windows Insider ngày 8 tháng 4 năm 2019.[56] Vì các tính năng mới được giới thiệu sau sự cố ảnh hưởng đến bản cập nhật 1809, Microsoft đã sử dụng quy trình triển khai Windows Update chậm hơn có chủ ý.[57][58][59]

Các tính năng mới trong bản cập nhật bao gồm công cụ tìm kiếm được thiết kế lại — tách khỏi Cortana và hướng tới các truy vấn văn bản, chủ đề sáng mới (được đặt làm mặc định trên Windows 10 Home) bằng cách sử dụng taskbar màu trắng với các biểu tượng tối, bổ sung các biểu tượng và kaomoji vào menu nhập biểu tượng cảm xúc, khả năng "tạm dừng" cập nhật hệ thống, "Khắc phục sự cố được đề xuất" tự động, tích hợp với Google Chrome trên dòng thời gian thông qua tiện ích mở rộng, hỗ trợ xác thực dựa theo SMS trên các tài khoản được liên kết với tài khoản Microsoft và khả năng chạy các ứng dụng dành cho máy tính để bàn của Windows trong môi trường Windows Mixed Reality (trước đây bị hạn chế đối với các ứng dụng phổ biến và chỉ SteamVR). Một tính năng mới trên các phiên bản Pro, EducationEnterprise là Windows Sandbox cho phép người dùng chạy các ứng dụng trong môi trường Hyper-V được bảo mật.[60][61]

Bản dựng này cỹng có các cải tiến đối với Game Bar, thiết kế lại thành một lớp phủ lớn hơn với màn hình hiệu suất, danh sách bạn bè Xbox, chức năng xã hội cũng như cài đặt âm thanh và phát trực tuyến.[62]

Phiên bản 1909 (November 2019 Update) sửa

Bản dựng thứ 8 của Windows 10, phiên bản 1909, có mã là "19H2", được phát hành rộng rãi vào ngày 12 tháng 11 năm 2019 sau khi được phát hành trên Insider Release Preview vào ngày 26 tháng 8 năm 2019.[63] Không giống với các bản dựng trước, bản phát hành này là một bản cập nhật dịch vụ nhỏ và không có các tính năng mới.[64]

Phiên bản 2004 (May 2020 Update) sửa

Bản dựng ổn định thứ 9 của Windows 10, phiên bản 2004, có mã là ' 20H1', được phát hành rộng rãi vào ngày 27 tháng 5 năm 2020 sau khi có mặt trên Windows Insider vào ngày 16 tháng 4 năm 2020.[65] Các tính năng mới bao gồm truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn vào cài đặt và ghép nối Bluetooth, Kaomojis được cải tiến, máy tính để bàn ảo có thể đổi tên, DirectX12 Ultimate, giao diện người dùng dựa trên trò chuyện cho Cortana, tích hợp nhiều hơn với điện thoại Android trên ứng dụng Your Phone, Windows Subsystem cho Linux 2 (WSL 2) và phiên bản WSL 2 bao gồm nhân Linux tùy chỉnh. Không giống như WSL cũ hơn, khả năng sử dụng Windows Hello không cần mật khẩu, Windows Search được cải tiến tích hợp với File Explorer, tùy chọn tải xuống đám mây để đặt lại Windows, cải tiến khả năng truy cập và khả năng xem loại ổ đĩa và nhiệt độ cạc đồ họa rời trong Task Manager.[66][67]

Phiên bản 20H2 (October 2020 Update) sửa

Bản ổn định thứ 10 của Windows 10, phiên bản 20H2, được phát hành rộng rãi vào ngày 20 tháng 10 năm 2020 sau khi có trên Windows Insider vào ngày 16 tháng 6 năm 2020.[68] Các tính năng mới bao gồm các ô nhận biết chủ đề mới trong Start menu, cải tiến Microsoft Edge (chẳng hạn như công cụ so sánh giá, tích hợp phím tắt Alt+Tab ↹ để chuyển đổi tab và dễ dàng truy cập vào các tab được ghim), trải nghiệm mới mẻ với khả năng cá nhân hóa nhiều hơn cho taskbar, cải tiến thông báo, chế độ máy tính bảng, Modern Device Management và di chuyển System trong Control Panel sang trang About trong Settings. Phiên bản này cũng bao gồm trình duyệt Edge Chromium mới theo mặc định.[69][70][71]

Phiên bản 21H1 (May 2021 Update) sửa

Bản cập nhật thứ 11 của Windows 10, phiên bản 21H1, được phát hành vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 và là một bản cập nhật nhỏ. Hầu hết các tính năng mới đều tập trung vào việc cải thiện bảo mật và hiệu suất:

 • Hỗ trợ đa máy ảnh Windows Hello để đặt mặc định làm máy ảnh trước, khi có cả máy ảnh Windows Hello ở bên trước và sau.
 • Cải tiến hiệu suất của Windows Defender bao gồm tối ưu hóa thời gian mở ứng dung.
 • Dịch vụ Group Policy Service (GPSVC) của Windows Management Instrumentation (WMI) cập nhật cải tiến hiệu suất để hỗ trợ làm việc từ xa.[72] Phiên bản 21H1 cũng mang lại những thay đổi nhỏ cho Start Menu, làm cho các ô gạch (Tile) phù hợp với chế độ màu do người dùng đặt thay vì màu của ứng dụng.

Phiên bản 21H2 (November 2021 Update) sửa

Windows 10 November 2021 Update[73] (có mã là "21H2"[74]) là bản cập nhật lớn thứ mười hai và hiện tại cho Windows 10 dưới dạng bản cập nhật tích lũy cho bản cập nhật tháng 5 năm 2021. Bản dựng của bản cập nhật này là 10.0.19044. Bản xem trước đầu tiên được phát hành vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 cho người dùng Windows Insider đã chọn tham gia kênh Release Preview không đáp ứng được yêu cầu hệ thống tối thiểu cho Windows 11.[75][76] Bản cập nhật bắt đầu ra mắt vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Những thay đổi đáng chú ý trong bản cập nhật này bao gồm:[74][77]

 • Hỗ trợ Wi-Fi 6E
 • Hỗ trợ tính toán GPU trong triển khai Windows Subsystem cho Linux (WSL) và Azure IoT Edge cho Linux trên Windows (EFLOW)
 • Mô hình triển khai không mật khẩu đơn giản hóa mới cho Windows Hello for Business
 • Hỗ trợ tiêu chuẩn WPA3 Hash-to-Element (H2E)

Lịch sử phiên bản Mobile sửa

Windows 10 Mobile là một hệ điều hành di động đã ngừng phát triển của Microsoft. Nó được phát hành dành cho nhà sản xuất vào ngày 20 tháng 11 năm 2015 và được phát hành rộng rãi vào ngày 17 tháng 3 năm 2016. Vào tháng 10 năm 2017, Microsoft thông báo rằng họ sẽ ngừng phát triển tích cực Windows 10 Mobile và việc phát triển trong tương lai sẽ chỉ giới hạn ở các bản phát hành bảo trì và các bản vá bảo mật. Bản cập nhật tính năng cuối cùng là Fall Creators Update. Phiên bản cuối cùng của Windows 10 Mobile được phát hành vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Việc phát triển cho Windows 10 Mobile đã hoàn toàn chấm dứt kể từ đó.

Phiên bản 1511 (November Update) sửa

Windows 10 Mobile November Update, còn được gọi là phiên bản 1511 và có mã "Threshold 2", là bản cập nhật lớn đầu tiên cho Windows 10 Mobile và là bản duy nhất trong một loạt các bản cập nhật theo tên mã "Threshold", và có bản dựng 10.0.10586. Bản cập nhật được phát hành ra công chúng vào ngày 12 tháng 11 năm 2015.

Phiên bản này đã bị ngừng hỗ trợ vào ngày 9 tháng 1 năm 2018.[78]

Preview versions of Windows 10 version 1511
Version Release date(s) Highlights
9941.12498[79][80] Fast and slow ring:
February 12, 2015

This is the first public Windows 10 mobile pre-release build. It includes various changes from the operating system's predecessor, Windows Phone 8.1. The changes include an updated Start Screen where the wallpaper is displayed behind translucent tiles rather than within them and Live Tiles that can has a new tall size option for apps that support it. This feature would be removed in subsequent builds.[81] Further changes to the Start screen includes app list redesigned with wallpaper as background, recent installed apps being shown at top, and the ability to search for apps though a prominent search box rather than a search button.[61][82]

Other changes include changes to the general user experience, including the ability to expand notifications, actionable notifications,[83] Action Center with additional settings toggles and same design across Windows 10 devices. The keyboard has been updated to contains virtual pointing stick for text selection and a voice input button.[61] With this build, notifications can be synchronized between other Windows 10 devices. Furthermore, pressing and holding on any toggle in Action Center takes the user to respective settings of that option[84] When shutting down the device the OS displays a reminder of coming calendar events on screen[81][82][85]

Security features for this build include device encryption option.

New apps included in this build include a new file explorer app,[86] an Alarms app, adding world clock, timer, and stopwatch modes,[87] and a calculator app with a built in unit converter,[88] The web browser rendering engine of Microsoft Edge is hosted in Internet Explorer, with the intention of Internet Explorer being replaced by Microsoft Edge in later builds.[89] The system's default camera app is now an updated version of the Lumia Camera app. Other apps include the photos app with OneDrive synchronization, collections and automatic photo enhancements, and the universal Sound recording app. The operating system also introduces the universal Settings app ported from the PC version.[81][82]

10.0.10051
10.0.10052[90][91][92] Fast ring:
April 21, 2015
10.0.10136[93][94] Fast ring:
June 16, 2015

Microsoft introduces the Reachability feature for 5" devices and above, allowing users to press and hold the Windows button for entire screen to slide down fore easier reach topmost UI elements. Battery Saver now displays detailed information on an application's battery usage concerning lighting up the screen, running the processor or transferring data[95]

The settings app offers Split-view when in landscape mode on higher-res displays, offering a UI almost identical to that on the PC[96]

"Project Spartan" web browser adds the following features: InPrivate mode, secure sites – marked with a badge, full-screen videos, a "Save as" option for web images to convert files into .png or .jpg images [97] (in later betas, and released Windows 10, this app is branded as Microsoft Edge)

Other changes include 3G only setting for highest connection speed, more improvements to Cortana, the ability enable and disable OneDrive backups for individual applications, Digital video stabilization, and VPN Point to Point Tunnelling Protocol (PPTP) and Secure Socket Tunnelling Protocol (SSTP).

This build also has several minor UI changes, including the All Apps letter 'jump' buttons are ALL CAPS instead of lower case, search box replacing the search button at the top of the all apps list

Internet Explorer Mobile is removed from this build.

10.0.10149[98]
[99]
Fast ring:
June 25, 2015
Slow ring:
July 8, 2015

"Project Spartan" is now branded as Microsoft Edge. Microsoft Edge gained option to view a website as "desktop" or "mobile". The browser's address bar moved to bottom of the screen

This build brings updated icons and visuals (including visual controls). Flashlight toggle is added as a quick action in the Action Center.[100] Quiet hours now has to be enabled from Cortana's notebook. Option for hiding notification panes on the lockscreen has been added. Finally, download limit on 3G networks removed.

The Photos app now shows albums (Camera roll, screenshots, saved photos);it also gained support for opening .gif files. Automatic camera roll back up is now enabled from the OneDrive application. The built-in camera application now supports Face detection[101]

This build also adds support for HTTP Live Streaming.

10.0.10166

[102][103][104]

Fast ring:
July 10, 2015

Slow ring:
July 22, 2015

This build finally removes the legacy Windows Phone 8.1 app store leaving only the Windows 10 version of the store app. Consequently, the Windows 10 store app loses the beta label.

Version Release date(s) Highlights
Public versions of Windows 10 version 1511
Version Release date(s) Highlights
10.0.10586
Version 1511
[105][6]
Fast ring:
November 5, 2015

Slow ring:
November 9, 2015

Public release:
November 12, 2015

This is the first Released to Manufacturing (RTM) build of Windows 10. It was released to device manufacturers to be preloaded on their devices.

In this build BitLocker adds support for XTS-AES encryption algorithm.[106] Other security related features include Enhanced Credential Guard.[107] In the Settings app, under Privacy, Call History and Email are now included.[108] Starting with this build, Windows Spotlight is available on the Windows 10 Pro edition.

10.0.10586.11

[109][110]

Fast, slow ring and public release:
November 18, 2015
10.0.10586.29

[111][112][113]

Fast, slow ring and public release:
December 8, 2015
10.0.10586.36

[114][115]

Fast, slow ring and public release:
December 17, 2015
10.0.10586.63

[116][117][118]

Slow ring and public release:
January 12, 2016
10.0.10586.71

[119][120]

Slow ring and public release:
January 27, 2016
10.0.10586.107 Fast, slow ring and public release:
November 24, 2015[121][122][123]
10.0.10586.122

[124][125][126]

Slow ring, release preview and public release:
March 2, 2016
10.0.10586.164

[124][127][128][129]

Slow ring, release preview and public release:
March 8, 2016
10.0.10586.218

[124][130][131]

Release preview and public release:
April 12, 2016
10.0.10586.242

[132][133][134]

Release preview:
April 27, 2016

This cumulative update brings improved UI for tracking data under Networking and Wireless > Data Usage in the Settings app.

10.0.10586.318

[124][135][136]

Release preview and public release:
May 10, 2016

This update enables UWP games and apps to unlock framerate. This will allow UWP games to disable V-Sync and enable the use of third party features such as G-Sync and Freesync.[137][138]

10.0.10586.338

[124][135][139]

Release preview:
May 31, 2016
10.0.10586.420

[124][135][140]

Release preview and public release:
June 14, 2016
10.0.10586.456

[124][141]

Release preview:
June 29, 2016
10.0.10586.494

[124][142]

Release preview and public release:
July 12, 2016
10.0.10586.545

[124][143]

Release preview and public release:
August 9, 2016
10.0.10586.682

[124][144]

Release preview and public release:
November 14, 2016
Version Release date(s) Highlights

Version 1607 (Anniversary Update) sửa

Windows 10 Mobile Anniversary Update, also known as version 1607 and codenamed "Redstone 1",[145][146][74][147] is the second major update to Windows 10 Mobile and the first in a series of updates under the "Redstone" codenames.[74][148][149] It carries the build number 10.0.14393. The first preview was released on February 19, 2016. It was released to the public on August 16, 2016.[150][151]

The update reached end of service after the release of build 14393.2551 on October 9, 2018.[152]

Preview versions of Windows 10 version 1607
Version Release date(s) Highlights
10.0.14267
[153]
Fast ring:
February 19, 2016
 • New music search icon in Cortana
 • Improvements to Microsoft Edge and Messaging + Skype
 • Reliability improvements for keyboards with large dictionaries
10.0.14267.1004
[154]
Fast ring:
February 24, 2016
 • New Visual Voicemail feature for dual-SIM devices
 • Re-enabled history feature in People app
10.0.14283
[155]
Fast ring:
March 10, 2016
 • Improvements to the Phone, Outlook Mail and Calendar apps
10.0.14291
[156]
Fast ring:
March 17, 2016
 • Improvements to Microsoft Edge
 • New Japanese one-handed kana touch keyboard
 • New Feedback Hub app
 • Improvements to Word Flow recognition of longer words
10.0.14295
[157]
Fast ring:
March 25, 2016

Slow ring:
March 30, 2016

10.0.14322
[158]
Fast ring:
April 14, 2016
 • Improvements to the Action Center, Notifications, Cortana, Microsoft Edge and Lock screen experience
 • Updated the Settings app
  • New icons for individual settings pages
  • New Navigation bar settings page and vibration setting
  • Updated Battery Settings and Battery Saving Experience
  • Glance screen settings have moved
  • Updated Windows Update Settings
 • New emoji
 • Added USB Ethernet Support with Continuum
 • New comment feature in the Feedback Hub
10.0.14327
[159]
Fast ring:
April 20, 2016
 • New Messaging Everywhere feature
 • Enabled Cortana for more languages
10.0.14328
[160]
Fast ring:
April 22, 2016
 • Improvements to Start experience
10.0.14332
[161]
Fast ring:
April 26, 2016
 • Improvements to the share UI for Cortana Reminders
 • Reliability improvements to the Chinese IME
10.0.14342
[162]
Fast ring:
May 16, 2016

Slow ring:
May 31, 2016

 • New swipe navigation feature in Microsoft Edge
 • New Apps for websites feature
 • Improvements to Feedback Hub
 • Increased font size and improved spacing of the data migration page
 • Polished media controls interface on the Lock screen
 • Improved performance when retrieving updated GPS coordinates while driving
10.0.14356
[163]
Fast ring:
June 1, 2016
 • Improvements to Cortana and Glance screen
 • Updated the UI for rearranging Quick Actions in the Settings app
 • Updated thumbnail generation logic
 • Updated the Mobile Hotspot settings page
 • Reliability improvement to Cortana
10.0.14361
[164]
Fast ring:
June 8, 2016
 • Improvements to Settings
 • Polished the notification dismissal model
 • Reliability improvement to Cortana
 • Introduced one-handed keyboard for 5-inch devices
10.0.14364
[165]
Fast ring:
June 14, 2016
 • Minor visual enhancements to the Settings app
10.0.14367
[166]
Fast ring:
June 16, 2016

Slow ring:
June 21, 2016

10.0.14371
[167]
Fast ring:
June 21, 2016
 • New Microsoft Wallet app
10.0.14372
[168]
Fast ring:
June 23, 2016

Slow ring:
June 28, 2016

10.0.14376
[169]
Fast ring:
June 28, 2016
 • Updated the Gadgets app
 • Messaging Everywhere has been removed from the Messaging app
10.0.14379
[170]
Fast ring:
June 30, 2016
10.0.14383
[171]
Fast ring:
July 7, 2016
 • Improved battery performance for turning the screen on and off to look at the lock screen
10.0.14385
[172]
Fast ring:
July 9, 2016
 • Improved battery performance on older devices
10.0.14388
[173]
Fast ring:
July 12, 2016

Slow ring:
July 15, 2016

10.0.14390
[174]
Fast ring:
July 15, 2016
Version Release date(s) Highlights
Public versions of Windows 10 version 1607
Version Release date(s) Highlights
10.0.14393
[175]
Fast ring:
July 18, 2016

Slow ring:
July 20, 2016 Release preview:
July 28, 2016

10.0.14393.3
[176]
Fast and slow ring:
July 22, 2016
10.0.14393.5
[177][178]
Fast ring:
July 25, 2016

Slow ring and release preview:
July 28, 2016

10.0.14393.67
Version 1607
[179][180][150]
Fast, slow ring and release preview:
August 9, 2016

Public release:
August 16, 2016

10.0.14393.82
[181]
Release preview:
August 23, 2016
10.0.14393.103
[182]
Slow ring and release preview:
August 25, 2016
10.0.14393.105
[183][184]
Slow ring and Release preview:
September 7, 2016
10.0.14393.187
[185][186]
Slow ring and release preview:
September 14, 2016
10.0.14393.189
[185][187]
Public release:
September 15, 2016
10.0.14393.221
[188]
Slow ring and release preview:
September 26, 2016
10.0.14393.321
[189]
Slow ring, release preview and public release:
October 11, 2016
10.0.14393.351
[190][191]
Slow ring and release preview:
October 20, 2016
10.0.14393.448
[192]
Slow ring, release preview and public release:
November 9, 2016
10.0.14393.479
[193][194]
Release preview:
November 29, 2016
10.0.14393.576
[195]
Release preview and public release:
December 13, 2016
10.0.14393.594
[196]
Release preview:
January 4, 2017
10.0.14393.726
[197][198]
Release preview:
January 24, 2017
10.0.14393.953
[199]
Release preview and public release:
March 14, 2017
10.0.14393.1066
[200]
Release preview and public release:
April 11, 2017
10.0.14393.1198
[201]
Public release:
May 9, 2017
10.0.14393.1358
[202]
Public release:
June 13, 2017
10.0.14393.1378
[203]
Public release:
June 27, 2017
10.0.14393.1480
[204]
Public release:
July 11, 2017
10.0.14393.1593
[205]
Public release:
August 8, 2017
10.0.14393.1715
[206]
Public release:
September 12, 2017
10.0.14393.1770
[207]
Public release:
October 10, 2017
10.0.14393.1884
[208]
Public release:
November 14, 2017
10.0.14393.1944
[209]
Public release:
December 12, 2017
10.0.14393.2007
[210]
Public release:
January 3, 2018
10.0.14393.2068
[211]
Public release:
February 13, 2018
10.0.14393.2126
[212]
Public release:
March 20, 2018
10.0.14393.2189
[213]
Public release:
April 10, 2018
10.0.14393.2248
[214]
Public release:
May 8, 2018
10.0.14393.2318
[215]
Public release:
June 12, 2018
10.0.14393.2363
[216]
Public release:
July 10, 2018
10.0.14393.2431
[217]
Public release:
August 14, 2018
10.0.14393.2551
[218]
Public release:
October 9, 2018
Version Release date(s) Highlights

Version 1703 (Creators Update) sửa

Windows 10 Mobile Creators Update[219] also known as version 1703 and codenamed "Redstone 2",[220] is the third major update to Windows 10 Mobile and the second in a series of updates under the "Redstone" codenames.[221] It carries the build number 10.0.15063. The first preview was released to Insiders on August 17, 2016. It was released to the public on April 25, 2017.

The update reached end of service after the release of build 15063.1868 on June 11, 2019.[222]

Preview versions of Windows 10 version 1703
Version Release date(s) Highlights
10.0.14905
[223]
Fast ring:
August 17, 2016

With this build, narrator has been improved in regards to using common keyboard navigation in tables. Keyboard shortcut Ctrl+O for focusing on the address bar is also added to Microsoft Edge. New system sounds and ringtones are added.

10.0.14915
[224]
Fast ring:
August 31, 2016

Manually dragging MP3 or WMA files to the device's "Ringtones" folder either from a PC or downloaded from within the device will allow the media to be available for use as ringtone or alarm.

10.0.14926
[225]
Fast ring:
September 14, 2016

The same snooze feature from PC is available on mobile, along with the performance improvements in text-entry heavy sites. The Wi-Fi settings page from the PC makes its way to Mobile, set to replace the legacy Windows Phone 8.1 based Wi-Fi settings page. However, as of now, the legacy Wi-Fi settings page also remains as a temporary fallback.

10.0.14931
[226]
Fast ring:
September 21, 2016

Slow ring:
October 5, 2016

The Windows Feedback Hub app has been updated to include a dark mode that can be set by the user or automatically based on system theme, a settings page, and author's name in the details section of feedbacks. Other app updates include Windows Maps, which introduces the ability to check traffic for the commute route between home and work. The user can also see recently viewed traffic cameras for a particular rout. Finally, the app also includes a dark mode, which can be set by the user or automatically based on the system theme. The UWP Skype app also received an update to allow users to send SMS from their PC and relay it through their Windows Mobile device. Messages sent on Windows 10 Mobile will be visible on the PC and vice versa. This build also includes support for USB Audio 2.0 out of the box.[227]

10.0.14936
[228]
Fast ring:
September 28, 2016
10.0.14942
[229]
Fast ring:
October 7, 2016
 • Added address bar in Registry Editor
 • Few minor improvements towards system stability
10.0.14946
[230]
Fast ring:
October 13, 2016
 • New separate screen time-out settings when using Continuum
 • Updates to Wi-Fi Settings page
 • New options to prevent autocorrection and remove a word from user dictionary
10.0.14951
[231]
Fast ring:
October 19, 2016
 • Simplified camera interface
10.0.14955
[232]
Fast ring:
October 25, 2016
 • Updates to Outlook Mail and Calendar apps
10.0.14959

[233]

Fast ring:
November 3, 2016
10.0.14965

[234]

Fast ring:
November 9, 2016

Slow ring:
November 17, 2016

10.0.14977
[235]
Fast ring:
December 1, 2016
 • Enable to read EPUB books in Microsoft Edge
10.0.15007
[236]
Fast ring:
January 12, 2017
 • Removed Apps Corner
 • Zoom enabled for all webpages in Microsoft Edge
 • UWP app scrollbar improvements
 • Apps can now be reset
 • Cortana can now control music playback and volume
 • Added recurrence options for Cortana reminders
 • Settings app improvements
10.0.15014
[237]
Fast ring:
January 19, 2017
 • Merged Wi-Fi settings under Wi-Fi Services section in Settings app
 • Improved display speed of HTTP images on live tiles
 • Stylized notification buttons are aligned to the right
10.0.15025
[238]
Fast ring:
February 2, 2017
 • Microsoft Edge can now read aloud e-books
 • Updated emoji for Microsoft Edge
 • Added Collections to Feedback Hub
 • Support for mono audio
10.0.15031
[239]
Fast ring:
February 9, 2017
 • New Share icon
 • Rainbow flag added to emoji keyboard
 • The emoji keyboard will now remain open after inserting an emoji by default
10.0.15043
[240]
Fast ring:
February 24, 2017

Slow ring:
March 2, 2017

 • Improved Continuum video playback for Miracast
10.0.15047
[241]
Fast ring:
March 3, 2017
10.0.15051
[242]
Fast ring:
March 8, 2017

Slow ring:
March 10, 2017

10.0.15055
[243]
Fast ring:
March 10, 2017
Version Release date(s) Highlights
Public versions of Windows 10 version 1703
Version Release date(s) Highlights
10.0.15063
[244]
Fast ring:
March 20, 2017
10.0.15063.2
[244]
Fast ring:
March 28, 2017

Slow ring:
March 29, 2017

10.0.15063.138
[245]
Fast and slow ring:
April 11, 2017
10.0.15063.251
Version 1703
[246][247]
Slow ring, release preview and public release:
April 25, 2017
10.0.15063.297
[248]
Slow ring:
May 9, 2017

Release preview and public release:
May 9, 2017

10.0.15063.414
[249]
Slow ring:
June 13, 2017

Release preview and public release:
June 13, 2017

10.0.15063.447
[250]
Slow ring:
June 27, 2017

Release preview and public release:
June 27, 2017

10.0.15063.483
[251]
Slow ring:
July 11, 2017

Release preview and public release:
July 11, 2017

10.0.15063.502
[252]
Slow ring:
July 31, 2017

Release preview:
July 31, 2017

10.0.15063.540
[253]
Slow ring:
August 8, 2017

Release preview and public release:
August 8, 2017

10.0.15063.608
[254]
Release preview and public release:
September 12, 2017
10.0.15063.674
[255]
Release preview and public release:
October 10, 2017
10.0.15063.728
[256]
Public release:
November 14, 2017
10.0.15063.786
[257]
Public release:
December 12, 2017
10.0.15063.850
[258]
Public release:
January 3, 2018
10.0.15063.909
[259]
Public release:
February 13, 2018
10.0.15063.968
[260]
Public release:
March 19, 2018
10.0.15063.1029
[261]
Public release:
April 10, 2018
10.0.15063.1088
[262]
Public release:
May 8, 2018
10.0.15063.1155
[263]
Public release:
June 12, 2018
10.0.15063.1206
[264]
Public release:
July 10, 2018
10.0.15063.1266
[265]
Public release:
August 14, 2018
10.0.15063.1324
[266]
Public release:
September 11, 2018
10.0.15063.1390
[267]
Public release:
October 9, 2018
10.0.15063.1446
[268]
Public release:
November 13, 2018
10.0.15063.1506
[269]
Public release:
December 11, 2018
10.0.15063.1563
[270]
Public release:
January 8, 2019
10.0.15063.1631
[271]
Public release:
February 12, 2019
10.0.15063.1689
[272]
Public release:
March 12, 2019
10.0.15063.1747
[273]
Public release:
April 9, 2019
10.0.15063.1805
[274]
Public release:
May 14, 2019
10.0.15063.1868
[275]
Public release:
June 11, 2019
Version Release date(s) Highlights

Version 1709 (Fall Creators Update) sửa

Windows 10 Mobile Fall Creators Update,[276] also known as version 1709 and codenamed "Redstone 3", is the third major update to Windows 10 Mobile and the third in a series of updates under the "Redstone" codenames. It carries the build number 10.0.15254. Despite sharing the same codename and version number with the PC version of Windows 10 Fall Creators Update ("Redstone 3"), the update is still in build part of the "Redstone 2" branch. The first preview was released to Insiders on April 14, 2017. It was released to the public on October 24, 2017.

The update reached end of service after the release of build 15254.603 on January 14, 2020.[277][278]

Preview versions of Windows 10 version 1709
Version Release date(s) Highlights
10.0.15204
[279]
Fast ring:
April 14, 2017
 • New privacy page to the Windows 10 Mobile OOBE experience
10.0.15205
[280]
Fast ring:
April 19, 2017
10.0.15207
[281]
Fast ring:
April 24, 2017
10.0.15208
[282]
Fast ring:
April 28, 2017
10.0.15210
[283]
Fast ring:
May 4, 2017
10.0.15213
[284]
Fast ring:
May 11, 2017
10.0.15215
[285]
Fast ring:
May 17, 2017
10.0.16212
*recalled

[286]

All rings:
June 1, 2017
Accidental Release
10.0.15222
[287]
Fast ring:
June 8, 2017
10.0.15223
[288]
Fast ring:
June 13, 2017
10.0.15228
[289]
Fast ring:
June 28, 2017
10.0.15230
[290]
Fast ring:
July 13, 2017
10.0.15235
[291]
Fast ring:
July 26, 2017
 • Portrait mode support for Continuum
10.0.15237
[292]
Fast ring:
August 2, 2017
10.0.15240
[293]
Fast ring:
August 9, 2017

Slow ring:
August 24, 2017

 • Emoji 5.0 support
 • Chinese Lunar calendar support in Calendar app
10.0.15245
[294]
Fast ring:
August 25, 2017
10.0.15250
[295]
Fast ring:
September 12, 2017
10.0.15252
[296]
Fast ring:
September 15, 2017

Slow ring:
September 22, 2017

Version Release date(s) Highlights
Public versions of Windows 10 version 1709
Version Knowledge base Release date(s) Highlights
10.0.15254.1
Version 1709
[297]
Fast and slow ring:
October 11, 2017

Release preview:
October 19, 2017 Public release:
October 24, 2017

10.0.15254.12
[298]
KB4052314 Public release:
November 14, 2017
10.0.15254.16
[299]
Fast and slow ring:
December 12, 2017
10.0.15254.124
[300]
KB4056342 Release preview and public release:
December 12, 2017
10.0.15254.158
[301]
KB4073117 Fast, slow ring, release preview and public release:
January 5, 2018
10.0.15254.248
[302]
KB4077675 Public release:
February 14, 2018
10.0.15254.313
[303]
KB4090912 Public release:
March 15, 2018
10.0.15254.369
[304]
KB4099572 Public release:
April 10, 2018
10.0.15254.401
[305]
KB4134196 Public release:
May 8, 2018
10.0.15254.489
[306]
KB4316692 Public release:
June 12, 2018
10.0.15254.490
[307]
KB4341235 Public release:
July 10, 2018
10.0.15254.527
[308]
KB4346644 Public release:
August 14, 2018
10.0.15254.530
[309]
KB4459082 Public release:
September 11, 2018
10.0.15254.538
[310]
KB4464853 Public release:
October 9, 2018
10.0.15254.541
[311]
KB4469220 Public release:
November 13, 2018
10.0.15254.544
[312]
KB4478936 Public release:
December 11, 2018
10.0.15254.547
[313]
KB4483203 Public release:
January 8, 2019
10.0.15254.552
[314]
KB4487695 Public release:
February 12, 2019
10.0.15254.556
[315]
KB4491736 Public release:
March 12, 2019
10.0.15254.562
[316]
KB4495357 Public release:
April 9, 2019
10.0.15254.566
[317]
KB4500154 Public release:
May 14, 2019
10.0.15254.572
[318]
KB4505390 Public release:
June 11, 2019
10.0.15254.575
[319]
KB4509104 Public release:
July 9, 2019
10.0.15254.582
[320]
KB4513172 Public release:
August 13, 2019
10.0.15254.587
[321]
KB4518514 Public release:
September 10, 2019
10.0.15254.590
[322]
KB4522809 Public release:
October 8, 2019
10.0.15254.597
[323]
KB4525241 Public release:
November 12, 2019
10.0.15254.600
[324]
KB4522812 Public release:
December 10, 2019
10.0.15254.603
[277]
KB4535289 Public release:
January 14, 2020
Version Knowledge base Release date(s) Highlights

Xem thêm sửa

 Tham khảo sửa

 1. ^ Bott, Ed. “Microsoft's big Windows 10 goal: one billion or bust”. ZDNet. CBS Interactive. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2015.
 2. ^ a b “Microsoft agrees to extend support deadline for Clover Trail PCs (till 2023)”. zdnet.com. 19 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2019.
 3. ^ a b c Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên BlogsByWindowsonRings
 4. ^ “Windows 10 beta build th2_release Professional 10525 now available”. InfoWorld. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2015.
 5. ^ “Microsoft releases a Windows 10 'November update' with a smarter Cortana and more”. PCWorld. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2015.
 6. ^ a b Bright, Peter (ngày 12 tháng 11 năm 2015). “Windows 10 November Update: features, fixes, and enterprise readiness”. Ars Technica. Condé Nast.
 7. ^ “Microsoft releases first major update for Windows 10 – here's what's new (and better)”. BetaNews. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2015.
 8. ^ “Microsoft pulls the Windows 10 November Update”. BetaNews. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2015.
 9. ^ “Microsoft yanks latest Windows 10 release from its download server”. ZDNet. CBS Interactive. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2015.
 10. ^ “Windows 10 November update was pulled for forgetting privacy settings; it's now back”. Ars Technica. Conde Nast. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2015.
 11. ^ a b Bright, Peter. “Windows 10 Anniversary Update coming August 2 for 350 million Windows 10 users”. Ars Technica. Conde Nast Digital. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2016.
 12. ^ a b c “Windows Anniversary Update announced, coming for free in the summer”. The Verge. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2016.
 13. ^ “Microsoft's codename Redstone is a Windows 10 update coming in 2016”. VentureBeat. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2016.
 14. ^ “Microsoft to Start the Next Windows 10 Chapter: Redstone”. Softpedia. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2015.
 15. ^ Cooper, Daniel (ngày 8 tháng 4 năm 2015). “Next year's big Windows 10 update is codenamed 'Redstone'. Engadget. AOL. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2015.
 16. ^ Foley, Mary Jo. “Microsoft pushes back Windows 10 'Redstone' 2 to Spring 2017 to line up with new Microsoft device wave”. ZDNet. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2016.
 17. ^ “Microsoft's new Windows Ink 'puts the pen front and center'. The Verge. Vox Media. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2016.
 18. ^ Myerson, Terry. “Windows 10 Anniversary Update brings New Experiences and Developer Opportunity”. Windows Experience Blog. Microsoft. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2016.
 19. ^ "Help protect my PC with Windows Defender Offline" Microsoft. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2016
 20. ^ Hruska, Joel. “Windows 10 will receive an Anniversary Update with Linux support, Xbox One compatibility, and more”. ExtremeTech. Ziff Davis. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2016.
 21. ^ “Driver Signing changes in Windows 10, version 1607”. Windows Hardware Certification blog. Microsoft. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2016.
 22. ^ Myerson, Terry (ngày 26 tháng 10 năm 2016). “Empowering a new wave of creativity with the Windows 10 Creators Update and Surface Studio”. Windows Experience Blog. Microsoft.
 23. ^ Popa, Bogdan (ngày 10 tháng 3 năm 2017). “Microsoft Confirms Version 1703 for Windows 10 Creators Update RTM”. Softpedia. SoftNews.
 24. ^ a b “Windows 10 "Creator's Update" will be coming for free this Spring”. Ars Technica. Conde Nast. Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2016.
 25. ^ a b “Microsoft reveals more about what's coming in Windows 10 Creators Update”. ZDNet. CBS Interactive. Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2016.
 26. ^ “The Windows 10 Creators Update is now available for manual upgrading”. Ars Technica. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2017.
 27. ^ “Game streaming coming to Windows 10, and bitstream coming to Xbox One”. Ars Technica. Conde Nast. Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2016.
 28. ^ a b c d e f “Review: Windows 10 Creators Update is quite a small major update”. Ars Technica. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2017.
 29. ^ “Microsoft's Beam renamed to Mixer, adds co-op streaming (update)”. Polygon. Truy cập ngày 26 tháng 5 năm 2017.
 30. ^ “How Microsoft plans to make 3D building mainstream in Windows 10”. Engadget. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2017.
 31. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Tung
 32. ^ “Microsoft releases new Windows 10 preview with Compact Overlay, Dynamic Lock, and improved Game Bar”. VentureBeat. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2017.
 33. ^ “How to use Night Light in the Windows 10 Creators Update”. PCWorld (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2018.
 34. ^ “Windows 10 Insider Preview Build 16288 Readies For Fall Creators Update”. Tom's Hardware (bằng tiếng Anh). ngày 13 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2017.
 35. ^ a b “Windows 10 Redstone: A guide to the builds”. Computerworld. IDG. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2017.
 36. ^ “Windows 10s Fall Creators Update is now available”. The Verge. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2017.
 37. ^ “Windows 10 gets more social with "My People," a taskbar feature focused on sharing, communication”. TechCrunch. AOL. Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2016.
 38. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15007 for PC and Mobile”. Windows blog. Microsoft. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2017.
 39. ^ “Windows 10's next big update, Redstone 3, hits the radar”. InfoWorld. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2017.
 40. ^ a b “Microsoft announces Windows 10 Fall Creators Update”. The Verge. Vox Media. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2017.
 41. ^ Warren, Tom (ngày 29 tháng 6 năm 2017). “Windows 10 will hide your important files from ransomware soon”. The Verge. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2017.
 42. ^ “Make the most of your time with the new Windows 10 update - Windows Experience BlogWindows Experience Blog”. blogs.windows.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 5 năm 2018.
 43. ^ “How to get the Windows ngày 10 tháng 4 năm 2018 Update - Windows Experience BlogWindows Experience Blog”. blogs.windows.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 5 năm 2018.
 44. ^ “Microsoft reveals why the Spring Creators Update has been delayed”. TechRadar (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 5 năm 2018.
 45. ^ “Windows 10 Timeline: How to use Microsoft's new organizational tool”. PCWorld (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2018.
 46. ^ “Microsoft's next mobile strategy is to make iOS and Android better”. The Verge. Truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2017.
 47. ^ “Microsoft Graph bridges the gap between Windows and your phone”. Engadget. Truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2017.
 48. ^ “Windows ngày 10 tháng 10 năm 2018 Update is available today”. The Verge. Truy cập ngày 2 tháng 10 năm 2018.
 49. ^ “Windows ngày 10 tháng 10 năm 2018 Update: The 7 best new features”. CNET (bằng tiếng Anh). ngày 3 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2018.
 50. ^ Cimpanu, Catalin. “Microsoft pulls Windows 10 October Update (version 1809)”. ZDNet (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2018.
 51. ^ “Microsoft begins re-releasing Windows 10 October update after fixing file deletion bug”. The Verge. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2018.
 52. ^ “Windows ngày 10 tháng 10 năm 2018 Update rereleased to Insiders, data loss blamed on misdirected folders”. PCWorld (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2018.
 53. ^ “Microsoft re-releases Windows ngày 10 tháng 10 năm 2018 Update today after pulling it offline”. The Verge. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2018.
 54. ^ Bott, Ed. “Microsoft resumes rollout of Windows 10 version 1809, promises quality changes”. ZDNet (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2018.
 55. ^ “What's new in Windows 10 Enterprise 2019 LTSC”. Microsoft (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2020.
 56. ^ “Windows 10, version 1903 and Windows Server, version 1903”. Microsoft Docs. ngày 21 tháng 5 năm 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 12 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2019.
 57. ^ Warren, Tom (ngày 21 tháng 5 năm 2019). “Microsoft's next major Windows 10 update is now available”. The Verge. Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2019.
 58. ^ Warren, Tom (ngày 8 tháng 4 năm 2019). “Microsoft releases final Windows ngày 10 tháng 5 năm 2019 Update to testers”. The Verge. Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2019.
 59. ^ Bright, Peter (ngày 21 tháng 5 năm 2019). “Windows ngày 10 tháng 5 năm 2019 Update now rolling out to everyone... slowly”. Ars Technica (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2019.
 60. ^ “Windows ngày 10 tháng 5 năm 2019 Update review: Sandbox and a better Windows Update improve your PC”. PCWorld (bằng tiếng Anh). ngày 21 tháng 5 năm 2019. Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2019.
 61. ^ a b c Warren, Tom (ngày 22 tháng 5 năm 2019). “Windows ngày 10 tháng 5 năm 2019 Update: the 10 best new features”. The Verge. Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2019.
 62. ^ Warren, Tom (ngày 22 tháng 5 năm 2019). “Microsoft's new Xbox Game Bar launches for Windows 10 as a useful overlay with widgets”. The Verge (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2019.
 63. ^ “Windows 10, version 1909 and Windows Server, version 1909”. Microsoft Docs. ngày 12 tháng 11 năm 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2020.
 64. ^ “Getting the November 2019 Update Ready for Release”. Windows Experience Blog (bằng tiếng Anh). ngày 11 tháng 10 năm 2019. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2020.
 65. ^ “Windows 10, version 2004 and Windows Server, version 2004”. Microsoft Docs. tháng 5 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2020.
 66. ^ “What's New in the Windows ngày 10 tháng 5 năm 2020 Update”. Windows Blog. ngày 27 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 5 năm 2020.
 67. ^ “Windows ngày 10 tháng 5 năm 2020 Update release date, news and features”. ngày 27 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 5 năm 2020.
 68. ^ “Windows 10, version 20H2 and Windows Server, version 20H2”. Microsoft Docs. tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2020.
 69. ^ Woodman, Aaron (ngày 20 tháng 10 năm 2020). “What's new in the Windows ngày 10 tháng 10 năm 2020 Update”. Windows Experience Blog. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2020.
 70. ^ Warren, Tom (ngày 20 tháng 10 năm 2020). “Windows ngày 10 tháng 10 năm 2020 Update is now available with an updated Start menu and more”. The Verge. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2020.
 71. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên auto2
 72. ^ Blog, Windows Experience (ngày 17 tháng 2 năm 2021). “Introducing the next feature update to Windows 10, version 21H1”. Windows Experience Blog (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2021.
 73. ^ “Preparing the Windows 10 November 2021 Update for Release”. Windows Insider Blog. 21 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021.
 74. ^ a b c d Cable, John (15 tháng 7 năm 2021). “Introducing the next feature update to Windows 10: 21H2”. Windows Insider Blog. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2021.
 75. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 19044.1147 (21H2)”. Windows Insider Blog. 15 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2021.
 76. ^ “How to get the Windows 10 November 2021 Update”. Windows Experience Blog. 16 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2021.
 77. ^ Ohlinger, Mandi. “What's new in Windows 10, version 21H2 for IT pros - What's new in Windows”. Microsoft Docs (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2021.
 78. ^ “Microsoft Lifecycle policy for 1511”.
 79. ^ “Photo Gallery: Windows 10 for Phones Build 9941.12498”. Nokiapoweruser. 13 tháng 2 năm 2015. Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 80. ^ Aul, Gabe (12 tháng 2 năm 2015). “Announcing the first build of Windows 10 Technical Preview for Phones”. Windows Experience Blog. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 81. ^ a b c Bright, Peter (6 tháng 2 năm 2015). “Leaked images of Windows 10 for phones show us what to expect”. Ars Technica. Ars Technica. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 82. ^ a b c Warren, Tom (21 tháng 1 năm 2015). “This is Windows 10 for phones”. The Verge. Vox Media. Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 83. ^ Rubino, Daniel (12 tháng 2 năm 2015). “Windows 10 for phone lets you expand notifications in the Action Center”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 24 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 84. ^ Kulkarni, Pranav (29 tháng 3 năm 2015). “The most requested change to Action Center is here – MSPoweruser”. MSPoweruser. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 85. ^ Devine, Richard (12 tháng 2 năm 2015). “Windows 10 for phones will remind you of appointments even as you're shutting it down”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 86. ^ Rubino, Daniel (12 tháng 2 năm 2015). “File Explorer in Windows 10 for phone video tour”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 87. ^ Surur (3 tháng 2 năm 2015). “Confirmed: Windows 10 Alarm app will also be in Windows 10 for phones – MSPoweruser”. MSPoweruser. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 88. ^ Devine, Richard (13 tháng 2 năm 2015). “The impressive Calculator in Windows 10 for phones will convert all the things”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 89. ^ “Internet Explorer in the Windows 10 Technical Preview for phones”. Microsoft Internet Explorer Blog – IEBlog. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 90. ^ “Windows 10 Phones Build 10052 (10.0.15234.59) changelog & installation experience”. Nokiapoweruser. 22 tháng 4 năm 2015. Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 91. ^ Hay, Richard (21 tháng 4 năm 2015). “Windows 10 Mobile build 10052 released to Windows Insiders”. SuperSite for Windows. Penton. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 92. ^ Aul, Gabe (21 tháng 4 năm 2015). “Windows 10 Technical Preview Build 10052 now available for phones”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 93. ^ “Windows 10 Mobile Build 10136 screenshots gallery & Installation experience”. Nokiapoweruser. 17 tháng 6 năm 2015. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 94. ^ Aul, Gabe (16 tháng 6 năm 2015). “Announcing Windows 10 Mobile Insider Preview Build 10136”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 95. ^ Surur, Suril (21 tháng 6 năm 2015). “Windows 10 Mobile TP now offers more detailed battery usage information”. Windows Mobile PowerUser. Mobile First Network. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 96. ^ Weir, Andy (9 tháng 6 năm 2015). “Windows 10 Mobile build 10134 shows its stuff in video demo”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 97. ^ Hassan, Mehedi (18 tháng 6 năm 2015). “Microsoft Edge gets full-screen video, InPrivate mode support, and more on Windows 10 Mobile Build 10136”. Windows Mobile PowerUser. Mobile First Network. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 98. ^ “Archived copy”. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.Quản lý CS1: bản lưu trữ là tiêu đề (liên kết)
 99. ^ Aul, Gabe (25 tháng 6 năm 2015). “Announcing Windows 10 Mobile Insider Preview Build 10149”. Windows Experience Blog. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 100. ^ “Rejoice–Windows 10 Mobile will have a Flashlight toggle in the Action Centre”. WMPoweruser.com. 20 tháng 6 năm 2014. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2015.
 101. ^ “Latest version of Windows 10 Mobile camera now supports Face tracking in FFC”. WMPoweruser. 27 tháng 6 năm 2015. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2015.
 102. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 10166”. windows.com. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 103. ^ Frank, Blair Hanley (9 tháng 7 năm 2015). “New Windows 10 build 10166 squashes bugs, adds Microsoft Wi-Fi access”. PC World (IDG News Service). Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 104. ^ Huculak, Mauro (10 tháng 7 năm 2015). “Windows 10 for Desktop build 10166: What's new, changes, improvements, and gallery”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 10 năm 2019. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 105. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 10586”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 29 tháng 10 năm 2015.
 106. ^ “Windows 10 Version 1511 gets new XTS-AES BitLocker encryption algorithm”. WinBeta. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 11 năm 2015. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2015.
 107. ^ “Microsoft enhances Credential Guard in Windows 10 November update – WinBeta”. winbeta.org. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 108. ^ “Windows 10 November Update: New Privacy Settings”. SuperSite for Windows. Lưu trữ bản gốc ngày 24 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2016.
 109. ^ FileCritic, Ashwin (18 tháng 11 năm 2015). “KB3118754 Cumulative Update patches Windows 10 Build 10586.3 to 10586.11”. File Critic. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 110. ^ “Cumulative update for Windows 10 Version 1511: November 18, 2015”. Lưu trữ bản gốc ngày 24 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 111. ^ Kanji, Muhammad Jarir (9 tháng 12 năm 2015). “Microsoft rolls out Windows 10 build 10586.29 for PCs, matching latest Mobile release”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 112. ^ Leonhard, Woody (9 tháng 12 năm 2015). “Microsoft issues patch KB 3116900, moves Windows 10 to build 10586.29”. InfoWorld. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 113. ^ “Cumulative update for Windows 10 Version 1511: December 8, 2015”. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 114. ^ “Cumulative update for Windows 10 Version 1511: December 17, 2015”. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 115. ^ Hub, Windows Phone (17 tháng 12 năm 2015). “Windows 10 PC gets cumulative update build 10586.36”. WinPhoneHub. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 116. ^ N., K. (12 tháng 1 năm 2016). “KB3124263 brings Windows 10 Build 10586.63 to public”. WinCentral. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 117. ^ Callaham, John (12 tháng 1 năm 2016). “Windows 10 build 10586.63 now available PCs download”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 118. ^ “Cumulative update for Windows 10 Version 1511: January 12, 2015”. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 119. ^ Rafia, Shaikh (27 tháng 1 năm 2016). “Microsoft to Release Windows 10 10586.71 to PC and Mobile Devices Tomorrow”. WCCF Tech. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 120. ^ “Cumulative update for Windows 10 Version 1511: January 27, 2015”. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 121. ^ “Windows 10 Mobile Insider Preview build 10586.107 now available to Fast ring members”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 122. ^ “Windows 10 Mobile build 10586.107 now available for Slow ring Insiders”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 123. ^ “Windows 10 Mobile build 10586.107 hits public release for Lumia 950, 950 XL and 550”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2016.
 124. ^ a b c d e f g h i j “Windows 10 update history”. Microsoft Support Article. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 125. ^ Tkachenko, Sergey (2 tháng 3 năm 2016). “Windows 10 build 10586.122 is out, features a lot of improvements”. Winaero. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 126. ^ “Cumulative Update for Windows 10 1511: March 2, 2016”. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2016.
 127. ^ Hassan, Mehedi (10 tháng 3 năm 2016). “Windows 10 Build 10586.164 released to users”. MSPowerUser. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 128. ^ Foley, Mary Jo (10 tháng 3 năm 2016). “As the Windows 10 builds turn: What's new this week”. ZDNet.
 129. ^ “Cumulative update for Windows 10 Version 1511 and Windows Server 2016 Technical Preview 4: March 8, 2016”. Lưu trữ bản gốc ngày 24 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2016.
 130. ^ Hassan, Mehedi (12 tháng 4 năm 2016). “Here's the changelog for Windows 10 Build 10586.218 (PCs)”. MSPowerUser. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 131. ^ “Cumulative update for Windows 10 Version 1511 and Windows Server 2016 Technical Preview 4: April 12, 2016”. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2016.
 132. ^ Anderson, Kareem (28 tháng 4 năm 2016). “Windows 10 10586.240 and Windows 10 Mobile 10586.242 updates released”. WinBeta. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 133. ^ Rubino, Daniel (28 tháng 4 năm 2016). “Here is the changelog for Windows 10 build 10586.240 (PC) and 10586.242 (Phone)”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 134. ^ Surur (27 tháng 4 năm 2016). “Windows Mobile 10 Build 10586.242 being pushed out to Release Preview Ring”. WinBeta. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2016.
 135. ^ a b c Coppock, Mark (10 tháng 5 năm 2016). “Microsoft releases Windows 10 cumulative update KB3156421, build 10586.318”. WinBeta. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 136. ^ Callahan, John (10 tháng 5 năm 2016). “Here's what's been fixed and improved with Windows 10 PC 1511 for build 10586.318”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 137. ^ “Microsoft Makes Major Improvements to UWP Games on Windows 10 – Thurrott.com”. Thurrott.com. 10 tháng 5 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2016.
 138. ^ “Unlocked Frame Rate and More Now Enabled for UWP”. DirectX Developer Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 24 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2016.
 139. ^ Woods, Rich (10 tháng 5 năm 2016). “Microsoft rolls out Windows 10 Mobile build 10586.338 to the Release Preview ring”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 140. ^ Woods, Rich (14 tháng 6 năm 2016). “Here's what's been fixed and improved with Windows 10 Mobile 1511 for build 10586.420”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 141. ^ Woods, Rich (30 tháng 6 năm 2016). “Here's what got fixed in Windows 10 build 10586.456”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 142. ^ Woods, Rich (12 tháng 7 năm 2016). “Microsoft releases Windows 10 build 10586.494 for PC and Mobile”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 143. ^ Woods, Rich (10 tháng 8 năm 2016). “Microsoft releases Windows 10 Mobile build 10586.545 to non-Insiders”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 144. ^ Weir, Andy (14 tháng 11 năm 2016). “Windows 10 Mobile build 10586.682 rolls out for devices not on the Anniversary Update”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 145. ^ Popa, Bogdan (5 tháng 4 năm 2016). “New Windows 10 Anniversary Update Build to Launch "Soon". Softpedia News. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 146. ^ Newman, Jared (30 tháng 3 năm 2016). “Windows 10 'Anniversary Update' headed to all users this summer. The next big Windows update adds features for Windows Hello, Cortana, Ink, and more”. PC World. Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 147. ^ Thurrott, Paul (30 tháng 3 năm 2016). “Build 2016: Windows 10 "Redstone" to be Branded as Anniversary Update”. Thurrott. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 10 năm 2019. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 148. ^ “Microsoft's 'Redstone': An update to Windows 10 due in 2016”. All About Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 2 năm 2016. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2016.
 149. ^ Foley, Mary Jo. “Microsoft pushes back Windows 10 'Redstone' 2 to Spring 2017 to line up with new Microsoft device wave | ZDNet”. ZDNet. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2016.
 150. ^ a b Jo Foley, Mary (16 tháng 8 năm 2016). “Microsoft starts rolling out Windows 10 Mobile Anniversary Update for phones”. ZDNet. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2016.
 151. ^ de Looper, Christian (16 tháng 8 năm 2016). “Better late than never: Microsoft rolls out Windows 10 Mobile Anniversary Update”. Digital Trends. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2016.
 152. ^ “Microsoft Lifecycle policy for 1607”. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 11 năm 2018. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2018.
 153. ^ “Announcing Windows 10 Mobile Insider Preview Build 14267”. Windows Experience Blog. 19 tháng 2 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2016.
 154. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14271 + Mobile Build 14267.1004”. Windows Experience Blog. 24 tháng 2 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2016.
 155. ^ “Announcing Windows 10 Mobile Insider Preview Build 14283”. Windows Experience Blog. 10 tháng 3 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2016.
 156. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14291 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 17 tháng 3 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2016.
 157. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14295 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 25 tháng 3 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2016.
 158. ^ “Announcing Windows 10 Mobile Insider Preview Build 14322”. Windows Experience Blog. 14 tháng 4 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2016.
 159. ^ “Announcing Windows 10 Mobile Insider Preview Build 14327”. Windows Experience Blog. 20 tháng 4 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2016.
 160. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14328 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 22 tháng 4 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2016.
 161. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14332”. Windows Experience Blog. 26 tháng 4 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2016.
 162. ^ “Announcing Windows 10 Mobile Insider Preview Build 14342”. Windows Experience Blog. 16 tháng 5 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2016.
 163. ^ “Announcing Windows 10 Mobile Insider Preview Build 14342”. Windows Experience Blog. 1 tháng 6 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2016.
 164. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14361”. Windows Experience Blog. 8 tháng 6 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2016.
 165. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14366 & Mobile Build 14364”. Windows Experience Blog. 14 tháng 6 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2016.
 166. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14367 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 16 tháng 6 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2016.
 167. ^ “Announcing Windows 10 Mobile Insider Preview Build 14371”. Windows Experience Blog. 21 tháng 6 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2016.
 168. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14372 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 23 tháng 6 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 23 tháng 6 năm 2016.
 169. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14376 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 28 tháng 6 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2016.
 170. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14379 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 30 tháng 6 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2016.
 171. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14383 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 7 tháng 7 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2016.
 172. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14385 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 9 tháng 7 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2016.
 173. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14388 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 12 tháng 7 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2016.
 174. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14390 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 15 tháng 7 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2016.
 175. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14393 for PC and Mobile”. Windows Experience Blog. 18 tháng 7 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2016.
 176. ^ Woods, Rich (22 tháng 7 năm 2016). “Microsoft releases Windows 10 for PC and Mobile build 14393.3 to Insiders [Update]”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2016.
 177. ^ Weir, Andy (25 tháng 7 năm 2016). “Windows 10 Anniversary Update build 14393.5 rolls out to PCs and phones in the Fast ring”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2016.
 178. ^ Woods, Rich (28 tháng 7 năm 2016). “Windows 10 Anniversary Update build 14393.5 rolls out to PCs and phones in the Fast ring”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 28 tháng 7 năm 2016.
 179. ^ Jo Foley, Mary (9 tháng 8 năm 2016). “Microsoft rolls out several new Windows 10 cumulative updates”. ZDNet. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2016.
 180. ^ “How to get the Windows 10 Anniversary Update”. Windows Experience Blog. 2 tháng 8 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 2 tháng 8 năm 2016.
 181. ^ “August 23, 2016 — KB3176934 (OS Build 14393.82)”. Microsoft Support. Microsoft.
 182. ^ Woods, Rich (25 tháng 8 năm 2016). “Windows 10 build 14393.103 for PC and Mobile now available in Slow and Release Preview rings”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 25 tháng 8 năm 2016.
 183. ^ “August 31, 2016 — KB3176938 (OS Build 14393.105)”. Microsoft Support. Microsoft.
 184. ^ Nayan (8 tháng 9 năm 2016). “Windows 10 Mobile Build 14393.105 available for Slow & RP Rings now. Changelog”. Nokiapoweruser. Truy cập ngày 8 tháng 9 năm 2016.
 185. ^ a b “September 13, 2016 — KB3189866 (OS Builds 14393.187 and 14393.189)”. Microsoft Support. Microsoft.
 186. ^ Woods, Rich (14 tháng 9 năm 2016). “Windows 10 Mobile build 14393.187 now available in Slow and Release Preview rings”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2016.
 187. ^ Woods, Rich (15 tháng 9 năm 2016). “Windows 10 Mobile build 14393.189 now available for non-Insiders with unlocked devices”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2016.
 188. ^ Woods, Rich (26 tháng 9 năm 2016). “Windows 10 Mobile build 14393.221 now available in the Release Preview and Slow rings”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2016.
 189. ^ “October 11, 2016 — KB3194798 (OS Build 14393.321)”. Microsoft Support. Microsoft.
 190. ^ “October 27, 2016 — KB3197954 (OS Build 14393.351)”. Microsoft Support. Microsoft.
 191. ^ Woods, Rich (20 tháng 10 năm 2016). “Microsoft releases Windows 10 Mobile build 14393.351 to the Slow and Release Preview rings”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 20 tháng 10 năm 2016.
 192. ^ “November 9, 2016 — KB3200970 (OS Build 14393.448)”. Microsoft Support. Microsoft.
 193. ^ “December 9, 2016 — KB3201845 (OS Build 14393.479)”. Microsoft Support. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 12 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 194. ^ Woods, Rich (29 tháng 11 năm 2016). “Windows 10 build 14393.479 for PC and Mobile shows up in the Release Preview ring”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2016.
 195. ^ “December 13, 2016 — KB3206632 (OS Build 14393.576)”. Microsoft Support. Microsoft.
 196. ^ Woods, Rich (4 tháng 1 năm 2017). “Windows 10 build 14393.594 heads to PCs on Release Preview ring [Update: Now on Mobile too!]”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2017.
 197. ^ “January 26, 2017—KB 3216755 (OS Build 14393.726)”. Microsoft Support. Microsoft.
 198. ^ Bowden, Zac (24 tháng 1 năm 2017). “Windows 10 build 14393.726 now rolling out for Release Preview ring on PC and Mobile”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2017.
 199. ^ “March 14, 2017—KB4013429 (OS Build 14393.953)”. Microsoft Support. Microsoft.
 200. ^ “April 11, 2017—KB4015217 (OS Build 14393.1066 and 14393.1083)”. Microsoft Support. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 201. ^ “May 9, 2017—KB4019472 (OS Build 14393.1198)”. Microsoft Support. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 202. ^ “June 13, 2017—KB4022715 (OS Build 14393.1358)”. Microsoft Support. Microsoft.
 203. ^ “June 27, 2017—KB4022723 (OS Build 14393.1378)”. Microsoft Support. Microsoft.
 204. ^ “July 11, 2017—KB4025339 (OS Build 14393.1480)”. Microsoft Support. Microsoft.
 205. ^ “August 8, 2017—KB4034658 (OS Build 14393.1593)”. Microsoft Support. Microsoft.
 206. ^ “September 12, 2017—KB4038782 (OS Build 14393.1715)”. Microsoft Support. Microsoft.
 207. ^ “October 10, 2017—KB4041691 (OS Build 14393.1770)”. Microsoft Support. Microsoft.
 208. ^ “November 14, 2017—KB4048953 (OS Build 14393.1884)”. Microsoft Support. Microsoft.
 209. ^ “December 12, 2017—KB4053579 (OS Build 14393.1944)”. Microsoft Support. Microsoft.
 210. ^ “January 3, 2018—KB4056890 (OS Build 14393.2007)”. Microsoft Support. Microsoft.
 211. ^ “February 13, 2018—KB4074590 (OS Build 14393.2068)”. Microsoft Support. Microsoft.
 212. ^ “March 13, 2018—KB4088787 (OS Build 14393.2125 and 14393.2126)”. Microsoft Support. Microsoft.
 213. ^ “April 10, 2018—KB4093119 (OS Build 14393.2189)”. Microsoft Support. Microsoft.
 214. ^ “May 8, 2018—KB4103723 (OS Build 14393.2248)”. Microsoft Support. Microsoft.
 215. ^ “June 12, 2018—KB4284880 (OS Build 14393.2312)”. Microsoft Support. Microsoft.
 216. ^ “July 10, 2018—KB4338814 (OS Build 14393.2363)”. Microsoft Support. Microsoft.
 217. ^ “August 14, 2018—KB4343887 (OS Build 14393.2430)”. Microsoft Support. Microsoft.
 218. ^ “October 9, 2018—KB4462917 (OS Build 14393.2551)”. Microsoft Support. Microsoft.
 219. ^ Protalinski, Emil (26 tháng 10 năm 2016). “Microsoft unveils Windows 10 Creators Update, coming in 'early 2017'. VentureBeat. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2016.
 220. ^ “Next Windows 10 Feature Update in March 2017? What would you like to see? -gHacks Tech News”. gHacks Technology News. 18 tháng 10 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2016.
 221. ^ “Windows 10 Redstone 2 looking likely for a March 2017 release – Zac Bowden News”. Zac Bowden News. 13 tháng 10 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2016.
 222. ^ “Microsoft Lifecycle policy for 1703”.
 223. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14905”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2016.
 224. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14915”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 31 tháng 8 năm 2016.
 225. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14926”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 24 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2016.
 226. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14931”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2016.
 227. ^ “Here's what's new, fixed, and broken in Windows 10 Build 14931 – MSPoweruser”. MSPoweruser. 21 tháng 9 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 11 năm 2016. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2016.
 228. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14936”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2016.
 229. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14942”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2016.
 230. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14946”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2016.
 231. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14951”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2016.
 232. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14955”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2016.
 233. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14959 for Mobile and PC – Windows Experience BlogWindows Experience Blog”. blogs.windows.com. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2017.
 234. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14965 for Mobile and PC – Windows Experience BlogWindows Experience Blog”. blogs.windows.com. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2017.
 235. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 14977”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 12 năm 2016. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2016.
 236. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15007”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2017.
 237. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15014”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2017.
 238. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15025 for Mobile – Windows Experience Blog”. blogs.windows.com. Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2017.
 239. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15031 for Mobile – Windows Experience Blog”. blogs.windows.com. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2017.
 240. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15043 for Mobile – Windows Experience Blog”. blogs.windows.com. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2017.
 241. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15048 for PC and Build 15047 for Mobile – Windows Experience Blog”. blogs.windows.com. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2017.
 242. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15051 for Mobile – Windows Experience BlogWindows Experience Blog”. blogs.windows.com. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2017.
 243. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15055 for PC and Mobile – Windows Experience Blog”. blogs.windows.com. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2017.
 244. ^ a b “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15063 for PC and Mobile – Windows Experience Blog”. blogs.windows.com. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2017.
 245. ^ Woods, Rich (11 tháng 4 năm 2017). “Windows 10 builds 14393.1066, 15063.138 for PC and phone are available - here's what's new [Update]”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2017.
 246. ^ Zach Bowden (25 tháng 4 năm 2017). “Windows 10 Mobile Creators Update build 15063.251 now rolling out to the Release Preview ring”. Windows Central. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2017.
 247. ^ Release of Windows 10 Creators Update RTM build for mobile, build number 15063.251.
 248. ^ “May 9, 2017—KB4016871 (OS Build 15063.296 and 15063.297)”. Microsoft Support. Microsoft.
 249. ^ “June 13, 2017—KB4022725 (OS Build 15063.413 and 15063.414)”. Microsoft Support. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 250. ^ “June 27, 2017—KB4022716 (OS Build 15063.447)”. Microsoft Support. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 251. ^ “July 11, 2017—KB4025342 (OS Build 15063.483)”. Microsoft Support. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 252. ^ “July 31, 2017—KB4032188 (OS Build 15063.502)”. Microsoft Support. Microsoft.
 253. ^ “August 8, 2017—KB4034674 (OS Build 15063.540)”. Microsoft Support. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 254. ^ “September 12, 2017—KB4038788 (OS Build 15063.608)”. Microsoft Support. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 255. ^ “October 10, 2017—KB4041676 (OS Build 15063.674)”. Microsoft Support. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 256. ^ “November 14, 2017—KB4048954 (OS Build 15063.726 and 15063.728)”. Microsoft Support. Microsoft. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018.
 257. ^ “December 12, 2017—KB4053580 (OS Build 15063.786)”. Microsoft Support. Microsoft.
 258. ^ “January 3, 2018—KB4056891 (OS Build 15063.850)”. Microsoft Support. Microsoft.
 259. ^ “February 13, 2018—KB4074592 (OS Build 15063.909)”. Microsoft Support. Microsoft.
 260. ^ “March 13, 2018—KB4088782 (OS Build 15063.966 and 15063.968)”. Microsoft Support. Microsoft.
 261. ^ “April 10, 2018—KB4093107 (OS Build 15063.1029)”. Microsoft Support. Microsoft.
 262. ^ “May 8, 2018—KB4103731 (OS Build 15063.1088)”. Microsoft Support. Microsoft.
 263. ^ “June 12, 2018—KB4284874 (OS Build 15063.1155)”. Microsoft Support. Microsoft.
 264. ^ “July 10, 2018—KB4338826 (OS Build 15063.1206)”. Microsoft Support. Microsoft.
 265. ^ “August 14, 2018—KB4343885 (OS Build 15063.1266)”. Microsoft Support. Microsoft.
 266. ^ “September 11, 2018—KB4457138 (OS Build 15063.1324)”. Microsoft Support. Microsoft.
 267. ^ “October 9, 2018—KB4462937 (OS Build 15063.1387)”. Microsoft Support. Microsoft.
 268. ^ “November 13, 2018—KB4467696 (OS Build 15063.1446)”. Microsoft Support. Microsoft.
 269. ^ “December 11, 2018—KB4471327 (OS Build 15063.1506)”. Microsoft Support. Microsoft.
 270. ^ “January 8, 2019—KB4480973 (OS Build 15063.1563)”. Microsoft Support. Microsoft.
 271. ^ “February 12, 2019—KB4487020 (OS Build 15063.1631)”. Microsoft Support. Microsoft.
 272. ^ “March 12, 2019—KB4489871 (OS Build 15063.1689)”. Microsoft Support. Microsoft.
 273. ^ “April 9, 2019—KB4493474 (OS Build 15063.1747)”. Microsoft Support. Microsoft.
 274. ^ “May 14, 2019—KB4499181 (OS Build 15063.1805)”. Microsoft Support. Microsoft.
 275. ^ “June 11, 2019—KB4503279 (OS Build 15063.1868)”. Microsoft Support. Microsoft.
 276. ^ Gupta, Vishal (11 tháng 5 năm 2017). “Microsoft Announces Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3) Coming in September 2017”. AskVG. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2017.
 277. ^ a b “January 14, 2020—KB4535289 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.603)”. Microsoft Support. Microsoft.
 278. ^ Woods, Rich (14 tháng 1 năm 2020). “Windows 10 Mobile is dead ... again”. Neowin. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2020.
 279. ^ “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16176 for PC + Build 15204 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2017.
 280. ^ Dona Sarkar (19 tháng 4 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16179 for PC + Build 15205 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2017.
 281. ^ Dona Sarkar (24 tháng 4 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15207 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2017.
 282. ^ Dona Sarkar (28 tháng 4 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16184 for PC + Build 15208 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2017.
 283. ^ Dona Sarkar (4 tháng 5 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16188 for PC + Build 15210 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2017.
 284. ^ Dona Sarkar (11 tháng 5 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16193 for PC + Build 15213 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2017.
 285. ^ Dona Sarkar (17 tháng 5 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16199 for PC + Build 15215 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2017.
 286. ^ Dona Sarkar (1 tháng 6 năm 2017). “A note about the unintentional release of builds today”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2017.
 287. ^ Dona Sarkar (8 tháng 6 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16215 for PC + Build 15222 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2017.
 288. ^ Dona Sarkar (13 tháng 6 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15223 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2017.
 289. ^ Dona Sarkar (28 tháng 6 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16232 for PC + Build 15228 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 290. ^ Dona Sarkar (13 tháng 7 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16241 for PC & Build 15230 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2017.
 291. ^ Dona Sarkar (26 tháng 7 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16251 for PC & Build 15235 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2017.
 292. ^ Dona Sarkar (2 tháng 8 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16257 for PC & Build 15237 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2017.
 293. ^ Dona Sarkar (9 tháng 8 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15240 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2017.
 294. ^ Dona Sarkar (25 tháng 8 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16275 for PC & Build 15245 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2017.
 295. ^ Dona Sarkar (12 tháng 9 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16288 for PC & Build 15250 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 12 tháng 9 năm 2017.
 296. ^ Dona Sarkar (15 tháng 9 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 15252 for Mobile”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2017.
 297. ^ Dona Sarkar (26 tháng 9 năm 2017). “Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16299 for PC”. Windows Experience Blog. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2017.
 298. ^ “November 14, 2017—KB4052314 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.12)”. Microsoft Support. Microsoft.
 299. ^ “Windows 10 Mobile Build 15254.16 is now available for Fast Ring Insiders”. Windows Latest. 13 tháng 12 năm 2017. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2017.
 300. ^ “December 12, 2017—KB4056342 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.124)”. Microsoft Support. Microsoft.
 301. ^ “January 5, 2018—KB4073117 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.158)”. Microsoft Support. Microsoft.
 302. ^ “February 14, 2018—KB4077675 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.248)”. Microsoft Support. Microsoft.
 303. ^ “March 15, 2018—KB4090912 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.313)”. Microsoft Support. Microsoft.
 304. ^ “April 10, 2018—KB4099572 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.369)”. Microsoft Support. Microsoft.
 305. ^ “May 8, 2018—KB4134196 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.401)”. Microsoft Support. Microsoft.
 306. ^ “June 12, 2018—KB4316692 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.489)”. Microsoft Support. Microsoft.
 307. ^ “July 10, 2018—KB4341235 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.490)”. Microsoft Support. Microsoft.
 308. ^ “August 14, 2018—KB4346644 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.527)”. Microsoft Support. Microsoft.
 309. ^ “September 11, 2018—KB4459082 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.530)”. Microsoft Support. Microsoft.
 310. ^ “October 9, 2018—KB4464853 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.538)”. Microsoft Support. Microsoft.
 311. ^ “November 13, 2018—KB4469220 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.541)”. Microsoft Support. Microsoft.
 312. ^ “December 11, 2018—KB4478936 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.544)”. Microsoft Support. Microsoft.
 313. ^ “January 8, 2019—KB4483203 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.547)”. Microsoft Support. Microsoft.
 314. ^ “February 12, 2019—KB4487695 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.552)”. Microsoft Support. Microsoft.
 315. ^ “March 12, 2019—KB4491736 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.556)”. Microsoft Support. Microsoft.
 316. ^ “April 9, 2019—KB4495357 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.562)”. Microsoft Support. Microsoft.
 317. ^ “May 14, 2019—KB4500154 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.566)”. Microsoft Support. Microsoft.
 318. ^ “June 11, 2019—KB4505390 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.572)”. Microsoft Support. Microsoft.
 319. ^ “July 9, 2019—KB4509104 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.575)”. Microsoft Support. Microsoft.
 320. ^ “August 13, 2019—KB4513172 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.582)”. Microsoft Support. Microsoft.
 321. ^ “September 10, 2019—KB4518514 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.587)”. Microsoft Support. Microsoft.
 322. ^ “October 8, 2019—KB4522809 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.590)”. Microsoft Support. Microsoft.
 323. ^ “November 12, 2019—KB4525241 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.597)”. Microsoft Support. Microsoft.
 324. ^ “December 10, 2019—KB4522812 Update for Windows 10 Mobile (OS Build 15254.600)”. Microsoft Support. Microsoft.

Liên kết ngoài sửa