Lịch sử văn học

Lịch sử văn học là lịch sử sự phát triển của các tác phẩm văn xuôi hay thơ ca; nhằm mang đến sự giải trí, khai sáng, truyền đạt kiến thức cho người đọc, người nghe, người quan sát, và sự phát triển của phương pháp truyền tải các thông điệp để tạo sự liên kết giữa các phần với nhau.

Sự khởi đầu của văn họcSửa đổi

Văn học và các bản ghi chép, dù có mối liên kết chặt chẽ nhưng không phải là một. Những bản ghi chép đầu tiên có từ thời Sumer cổ đại đã không tạo ra định nghĩa nào về các thành phần cấu thành nên các tác phẩm văn học, điều đó xảy ra tương tự với hệ thống chữ tượng hình Ai Cập cổ đại hay trên hàng ngàn thẻ tre của chế độ phong kiến Trung Quốc cổ đại.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi