Lọc sinh học là một dạng công nghệ xử lý ô nhiễm (không khí, nước,...) thông qua việc sử dụng vi sinh vật để loại bỏ các chất gây ô nhiễm.[1][2]

Một hệ thống lọc sinh học không khí.

Lọc sinh học được giới thiệu lần đầu tiên ở Anh vào năm 1893. Khi ấy, phương pháp này đã thành công trong việc xử lý nhiều loại nước khác nhau.[3]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Lọc sinh học là gì?”. Viện nghiên cứu hải sản.
  2. ^ Joseph S. Devinny, Marc A. Deshusses and Todd S. Webster (1999). Biofiltration for Air Pollution Control. Lewis Publishers. ISBN 978-1-56670-289-8.
  3. ^ D.S. Chaudhary, S. Vigneswara, H.-H. Ngo, W.G. Shim and H. Moon (2003). Biofilter in water and wastewater treatment (PDF). The Korean Journal of Chemical Engineering Vol.20 No.6. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2013.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)