Lồng Faraday là một thiết bị được rào kín bằng một lớp vật liệu dẫn điện nhằm ngăn chặn các trường điện từ. Thiết bị này được đặt theo tên nhà khoa học Michael Faraday, người đã phát minh ra nó vào năm 1836.[1]

Các tình nguyện viên đứng trong một chiếc lồng Faraday ở bảo tàng khoa học Palais de la Découverte, Paris

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Michael Faraday”. Encarta. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 5 năm 2006. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2008.

Liên kết ngoài

sửa