Lộc Môn Tự Giác

Lộc Môn Tự Giác (zh: 鹿門自覺, ja:Rokumon Jikaku, ?-1117),Thiền sư Trung Quốc, từng sống dưới thời nhà Tống, đời thứ 9 Tông Tào Động. Sư là pháp tử của Thiền sư Phù Dung Đạo Khải, và có đệ tử nối pháp là Thiền sư Phổ Chiếu Nhất Biện.

Lộc Môn Tự Giác
鹿門自覺
Tông pháiTào Động tông
Cá nhân
Sinh?
Mất1117
Chức vụ
Chức danhThiền sư
Tiền nhiệmPhù Dung Đạo Khải
Kế nhiệmPhổ Chiếu Nhất Biện
Hoạt động tôn giáo
Sư phụPhù Dung Đạo Khải
Đồ đệPhổ Chiếu Nhất Biện

Cơ DuyênSửa đổi

họ Vương vốn quê ở vùng Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Trong khoảng niên hiệu vua Chiêu Thánh nhà Tống (1094-1098), sư đến yết kiết và xuất gia với Thiền sư Phù Dung Đạo Khải

Sau nhiều năm tham học, sư đại ngộ. Cơ duyên ngộ đạo của sư được ghi lại như sau:

Một hôm Thiền sư Phù Dung thăng tòa thuyết pháp và làm bài kệ nêu lại cơ duyên ngộ đạo của Thiền sư Linh Vân Chí Cần:

Ô mai một quả hiện nguyên hình

Chú nhện giăng tơ bắt thanh đình

Thanh đình mắc bẫy rơi đôi cánh

Nực cười ô mai cứng như đinh

Sư nghe xong bất giác khai ngộ, mỉm cười và nói:

Nếu sớm biết ngay đèn là lửa Chắc rằng cơm chín đã từ lâu.

Sau sư được Thiền Sư Phù Dung ấn khả chứng minh. Sau đó, đến năm thứ 4 (1105) niên hiệu Sùng Ninh, sư đến trú trì Phổ Nghiêm Tự ở núi Đại Thừa, Dụ Châu, Phủ Nam Dương,Tỉnh Hà Nam,Trung Quốc.

Sư rời đến Thập Phương Tịnh Nhân Thiền Viện. Vào năm thứ 5 (1115) niên hiệu Chính Hòa, sư dời đến núi Lộc Môn và trụ trì cho đến ngày viên tịch.

Một hôm sư thăng tòa dạy chúng:

Tất cả đại địa là một quyển kinh của người học, hết thảy càn khôn là một con mắt của học nhân, dùng con mắt này đọc kinh ấy, thì nghìn vạn ức kiếp không gián đoạn. Vậy, mọi người hãy xem đã đọc được gì chưa? Nếu ai xem đọc được, lão tăng mời ăn bánh vẽ.

Năm 1117, sư an nhiên thị tịch. Vua ban hiệu là Định Tuệ Thiền Sư.

= Tham khảoSửa đổi

=

  • Phật Tổ Đạo Ảnh(Tập 1,2) do Hoà Thượng Hư Vân và Tuyên Hóa biên soạn.
  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.