Lục Bàn Thủy

Lục Bàn Thủy (giản thể: 六盘水) là một địa cấp thịtỉnh Quý Châu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số địa cấp thị là 2.830.000 người, còn dân số thành thị là 251.900 người. Năm 2006. Đây là thành phố lớn thứ hai của Quý Châu. Diện tích 9926 km².

Lịch sửSửa đổi

Địa cấp thị này được thành lập năm 1978.

Hành chínhSửa đổi

Lục Bàn Thủy được chia thành 4 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận, 1 thành phố cấp huyện và 1 đặc khu

Tham khảoSửa đổi