Lục Nghị

trang định hướng Wikimedia

Lục Nghị có thể là:

  • Lục Nghị (陸議), tên thật của Lục Tốn, danh tướng Đông Ngô thời Tam Quốc.
  • Lục Nghị (陸毅), diễn viên Trung Quốc, sinh năm 1976.
  • Lục Nghị (陸毅), tên Trung Quốc của Luis Ruiz Suarez (en), nhà hoạt động xã hội gốc Tây Ban Nha.