LOL, hay lol, là từ tiếng lóng Internet và là từ viết tắt từ chữ đầu cho cụm từ tiếng Anh laugh(ing) out loud[1][2][3] hay lots of laughs,[4][5][6] có nghĩa là "cười to" hoặc "cười lớn". Từ này được dùng rất phố biến trên Internet, đặc biệt khi người dùng nói chuyện với nhau thông qua các hệ thống tin nhắn.

Một con mèo (lolcat) với biểu tượng "LOL"

Tham khảo

sửa
  1. ^ Matt Haig (2001). E-Mail Essentials: How to Make the Most of E-Communications. Kogan Page. tr. 89. ISBN 0-7494-3576-3.
  2. ^ Louis R. Franzini (2002). Kids Who Laugh: How to Develop Your Child's Sense of Humor. Square One Publishers, Inc. tr. 145–146. ISBN 0-7570-0008-8.
  3. ^ Michael Egan (2004). Email Etiquette. Cool Publications Ltd. tr. 32, 57–58. ISBN 1-84481-118-2.
  4. ^ Ann Hewings, Martin Hewings, Grammar and Context, An advanced Resource Book, Routledge Applied Linguistics, 2005, ISBN 0-415-31080-6
  5. ^ Jimmi Harrigan, Robert Rosenthal, Methods in Nonverbal Behavior Research, Oxford University Press, 2005, ISBN 978-0-19-852962-0
  6. ^ John P. Sloan, Instant English 2, Gribaudo, 2011 ISBN 978-88-580-0448-7

Đọc thêm

sửa
  • Connery, Brian A. (ngày 25 tháng 2 năm 1997). “IMHO: Authority and egalitarian rhetoric in the virtual coffeehouse”. Trong Porter, D. (biên tập). Internet Culture. New York: Routledge. tr. 161–179. ISBN 0-415-91684-4.
  • Russ Armadillo Coffman (ngày 17 tháng 1 năm 1990). “smilies collection”. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2006. Đã bỏ qua tham số không rõ |newsgroup= (trợ giúp)—an early Usenet posting of a folk dictionary of abbreviations and emoticons, listing LOL and ROTFL