La Mã hóa phương ngữ Kiến Ninh

La Mã hóa phương ngữ Kiến Ninh (Gṳ̿ing-nǎing-hǔ Gâ̤ Tǔ-kióng Lô̤-mǎ-cī, tiếng Mân Bắc chữ Hán: 建寧府嘅土腔羅馬字, tiếng Anh: Kienning Colloquial Romanized) là một hệ thống chữ viết dùng để chú âm các biến thể của phương ngữ Kiến Âu, một dạng của tiếng Mân Bắc.

La Mã hóa phương ngữ Kiến Ninh
Gṳ̿ing-nǎing-hǔ Gâ̤ Tǔ-kióng Lô̤-mǎ-cī
La Mã hóa phương ngữ Kiến Ninh
Thể loại
Sáng lậpMiss L.J. Bryer,[1] Hugh. S. Phillips,
Mrs Minnie Phillips
Thời kỳ
1896 — 1922
Các ngôn ngữphương ngữ Kiến Âu, tiếng Mân Bắc
Hệ chữ viết liên quan
Nguồn gốc
Phiên âm Bình thoại, tiếng Mân Đông
  • La Mã hóa phương ngữ Kiến Ninh
Bài viết này chứa các biểu tượng ngữ âm IPA trong Unicode. Nếu không thích hợp hỗ trợ dựng hình, bạn có thể sẽ nhìn thấy dấu chấm hỏi, hộp, hoặc ký hiệu khác thay vì kí tự Unicode. Để có hướng dẫn thêm về các ký hiệu IPA, hãy xem Trợ giúp:IPA.

Tham khảo sửa