La Mata de Ledesma

La Mata de Ledesma là một đô thị ở tỉnhSalamanca, phía tây Tây Ban Nha, cộng đồng tự trị Castile-Leon. Đô thị này có cự ly 30 kilômét so với thành phố tỉnh lỵ Salamanca và có dân số 144 người.

Địa lýSửa đổi

Đô thị này có diện tích 38.55 km².

Đô thị này nằm ở khu vực có độ cao 814 metres trên mực nước biển.

Mã số bưu chính là 37130.


Tham khảoSửa đổi