La Paz (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

La Paz có thể là địa danh ở nhiều nơi trên thế giới: