La Paz là một trong 18 tỉnh của Honduras, giáp biên giới với các tỉnh MorazánLa Unión của El Salvador. Tỉnh lỵ là thành phố La Paz. Tỉnh này có diện tích 2.331 km² dân số năm 2005 ước khoảng 173.731 người.

Vị trí của La Paz
Vị trí của La Paz
 1. Aguaqueterique
 2. Cabañas
 3. Cane
 4. Chinacla
 5. Guajiquiro
 6. La Paz
 7. Lauterique
 8. Marcala
 9. Mercedes de Oriente
 10. Opatoro
 11. San Antonio del Norte
 12. San José
 13. San Juan
 14. San Pedro de Tutule
 15. Santa Ana
 16. Santa Elena
 17. Santa María
 18. Santiago de Puringla
 19. Yarula

Tham khảo

sửa