La Sortie de l'usine Lumière à Lyon

La Sortie de l'usine Lumière à Lyon (Công nhân rời nhà máy Lumière ở Lyon) là tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh em nhà Lumière được công chiếu ngày 22 tháng 3 năm 1895 trong một buổi chiếu hạn chế tại Paris đánh dấu cho sự ra đời & giới thiệu với công chúng cho hệ thống cinématographe hay còn gọi là kỹ thuật điện ảnh.

Tham khảoSửa đổi